Преглед конструкции

С програмата Hettich Plan могат да бъдат създадени многобройни корпусни конструкции на базата на определени основни типове. В упътването е посочен преглед на всички възможни видове конструкции.

  • Преглед конструкции

    Както възможните конструкции, така и програмата от обков се актуализират и разширяват постоянно. В PDF-документите е посочен номерът на актуалната версия. Така можете да разпознаете дали са налични нови упътвания.

    Hettich PlanHettich PlanHettich PlanHettich Plan