Портал за подаване на сигнали за нередности

За нас в Hettich е важно поведението, съобразено със закона.

Ако желаете да съобщите за нарушения на правните разпоредби или на доброволните ангажименти на нашата компания, моля, използвайте тази връзка към нашия портал за подаване на сигнали.

Подаване на отчет