Прецизна работа и пестене на време

Относно предизвикателствата в халето за мебелно производство вече сте активно подкрепени -  от интелигентните помощни средства за работа на Hettich. Така отделните производствени стъпки се изпълняват по-бързо, по-точно и по-безопасно. Ценно помощно средство при монтажа на чекмеджета. С помощните средства от Hettich можете да повишите значително ефективността на работата си.

Продуктов каталог

Информирайте се, намерете и поръчайте лесно

Отваряне на продуктовия каталог