Защо мегатенденциите засягат всички нас?

Защото мегатенденциите променят света устойчиво. Те произтичат от фундаментална обществена промяна, която продължава поне 25 години и оказва влияние върху глобалното развитие на обществото и икономиката на макроравнище, както и върху най-различни области от живота на всеки човек на микроравнище. На макроравнище три мегатенденции определят промените изключително интензивно: глобализация, дигитализиране и нова мобилност. За Hettich четири други мегатенденции са особено интересни, защото ще променят значително живота, бита и работата в бъдеще: индивидуализация, урбанизация, "сребърно общество" и еволюция на труда.

Устойчивост

Устойчивост

Принципът на устойчивост променя правилата на глобалното общество, култура и политика. Тя пренастройва фундаментално предприемаческите действия и цялата икономическа система.

Климатичната катастрофа не е бъдеща заплаха, а настоящ проблем. Летните горещини или наводненията ни накараха да осъзнаем, че изменението на климата е реална заплаха. Пред лицето на нарастващите екологични кризи световната общност е принудена да преосмисли и да действа. Осъзнаването на околната среда отдавна вече не е елитарно явление в начина на живот, а се превръща в основна социална тенденция в световен мащаб. Ясно е: Бъдещето на човечеството зависи от това дали ще успеем заедно своевременно да разработим интелигентни концепции за екологична, икономическа и социална устойчивост и последователно да ги приложим на практика..

Индивидуализация

Индивидуализация

Как, къде и с кого живеем – всичко това в днешно време е въпрос на личен избор. Егото придобива все по-голямо значение и устойчиво променя изискванията към живота и бита. Обществото става все по-отворено и креативно, а установените норми губят значението си. "Използвай, вместо да притежаваш" и "използвай устойчиво, вместо да изхвърляш" се превръщат в новото мото. В зависимост от тенденцията, желанието и настроението предметите могат да се използват временно благодарение на нови концепции за споделяне. Начини на живот, които преди са били смятани за необичайни или смели, се практикуват разнообразно и се превръщат в естествена част от обществото. Силната представа за себе си е движещата сила, която поражда нови социално-културни структури, концепции за живот и жилище.

Урбанизация

Урбанизация

За първи път в историята повече хора живеят в града, отколкото в селото. Мегаполисите продължават да растат, появяват се нови. Всичко се сгъстява: знанието, културата, икономиката, формите на живот и творчеството. В същото време градските агломерации се превръщат в средище на нови форми на обществен живот и технологичен напредък.

"Сребърно общество"

"Сребърно общество"

Идват "новите" стари хора. В световен мащаб населението застарява и в същото време остава по-дълго в добро здраве. Пенсионирането се превръща в изцяло нов етап от живота, който се оформя активно. Дори в напреднала възраст продължават да се развиват нови стилове на живот и времето се използва за самореализация. Възрастта и остаряването придобиват нов смисъл. Това са интересни гледни точки.

Нов начин на работа

Нов начин на работа

Сбогом, меритокрация. Изкуственият интелект, базиран на нови видове машини, в бъдеще ще ни отнеме много работа и дори ще я върши по-добре от нас. Но тогава какво ще работим ние? Добър въпрос, защото вече сме в разгара на фундаментална промяна в света на труда. Творческата икономика е във възход, а с нея и развитието на потенциала на всеки човек.

Мегатенденциите имат международно въздействие и ще ни съпътстват в продължение на много години

Ето защо е добре да се запознаем с тях още в началото. В Hettich постоянно наблюдаваме и оценяваме мегатенденциите, като използваме широк набор от инструменти и проучвания на известни изследователски институти. Филтрираме най-важните констатации за нас и нашите клиенти и ги обсъждаме проактивно.

„По този начин можем да разработим свои собствени устойчиви бизнес стратегии, с удоволствие и заедно." Ралф Мютертис, ръководител на отдела за пазарно проучване в Hettich