Защо мегатенденциите засягат всички нас?

Защото мегатенденциите променят света устойчиво. Те произтичат от фундаментална обществена промяна, която продължава поне 25 години и оказва влияние върху глобалното развитие на обществото и икономиката на макроравнище, както и върху най-различни области от живота на всеки човек на микроравнище. На макроравнище три мегатенденции определят промените изключително интензивно: глобализация, дигитализиране и нова мобилност. За Hettich четири други мегатенденции са особено интересни, защото ще променят значително живота, бита и работата в бъдеще: индивидуализация, урбанизация, "сребърно общество" и еволюция на труда.

 • Мегатенденции

  Нашата жизнена, жилищна и работна среда се променя

  Скролнете, за да продължите
 • Мегатенденции

  Нашата жизнена, жилищна и работна среда се променя

  Ще стане вълнуващо. Мегатенденциите индивидуализация, урбанизация, "сребърно общество" и еволюция на труда водят до начини на мислене и действие, които ще създадат други социални структури и ще доведат до нови концепции за живот и жилище. Връзката с живота и изискванията към него ще се променят - в резултат на това ще се промени и предназначението на стаите и мебелите. Ето защо се фокусираме по-специално върху тези мегатенденции и извличаме от тях многопластови нива на активност, за да създаваме решения, които вдъхновяват хората.

  Скролнете, за да продължите
 • Мегатенденции

  "Бъдещето е сега: мегатенденциите са дълбоки събития, които променят света ни трайно. А с тях и начинът, по който живеем и действаме. Те обхващат всички области на живота. Мегатенденциите са дълготрайни и като спътници ще влияят на нашите чувства, мислене, а оттам и на решенията ни в бъдеще. Те са огледало на възможностите, в което утрешният ден вече се случва днес."

  Ралф Мютертийс

  Скролнете, за да продължите

Индивидуализация

Как, къде и с кого живеем – всичко това в днешно време е въпрос на личен избор.

Вижте повече!

Урбанизация

Все повече хора живеят в градска среда - личното пространство за живот намалява.

Научете повече

"Сребърно общество"

Обществото остарява различно, остава подвижно и заинтересовано - развива се едно ново позитивно усещане за живот със собствени потребности.

Научете повече

Еволюция на труда

Креативност, жажда за знания и любопитство стоят в основата на това. Новото естество на задачите изисква променена и гъвкава работна среда.

Научете повече