Въздействие върху околната среда

Искам да живея такъв, какъвто съм: Егото придобива все по-голямо значение. Обществото става все по-отворено и креативно, а установените норми губят значението си. Начини на живот, които преди са били смятани за необичайни или смели, се практикуват разнообразно и се превръщат в естествена част от обществото. Силната представа за себе си е движещата сила, която поражда нови социално-културни структури, концепции за живот и жилище.

Ниво на активност

Новото, самоопределящо се его поставя по-високи изисквания към възможността за индивидуализация. Всичко се превръща в израз на собствената личност. Мебелите трябва да пасват на мен, а не аз на мебелите: нараства желанието не само да избирате продукти, но също така и сами да учавствате в оформянето на дизайна и функциите. Вълнуващо поле за игра с възможностите.

Въодушевяваме с решения.
Това наричаме Fascin[action]

Усетете формата

Изчистен мебелен дизайн без дръжки... Широкоплощни фронтове с перфектен изглед на фугите... Функционален обков, който е невидим - ще оцените ли, ако дизайнерският характер на мебелите се продължи логично в интериора?!

Да започваме