Идват "новите" стари хора. В световен мащаб населението застарява и в същото време остава по-дълго в добро здраве. Пенсионирането се превръща в изцяло нов етап от живота, който се оформя активно. Дори в напреднала възраст продължават да се развиват нови стилове на живот и времето се използва за самореализация. Възрастта и остаряването придобиват нов смисъл. Това са интересни гледни точки.

Повече информация по тази тема ще намерите скоро тук.