Přehled konstrukcí

Program Hettich Plan umožňuje vytvořit mnoho různých variant korpusových konstrukcí z určitých základních typů. V příručce je přehled všech možných typů konstrukce.

  • Přehled konstrukcí

    Neustále aktualizujeme a rozšiřujeme jak možnosti konstrukce tak i databázi použitého kování. V PDF-příručkách je uvedeno číslo aktuální verze. Podle toho poznáte, zda jsou k disposici novější příručky.

    Hettich PlanHettich PlanHettich PlanHettich Plan