Proč se megatrendy týkají nás všech?

Protože výrazně mění náš svět. Déle než 25 let se dějí zásadní společenské změny, které ovlivňují na makroúrovni globální vývoj společnosti a ekonomiky a na mikroúrovni pak nejrozmanitější oblasti života každého jednotlivce. Na makroúrovni jsou mimořádně intenzivní tři megatrendy: globalizace, digitalizace a nová mobilita. Čtyři další megatrendy jsou pro Hettich obzvláště zajímavé, protože v budoucnu radikálně změní život, bydlení a práci: individualizace, urbanizace, stárnutí populace a evoluce práce.

Udržitelnost

Udržitelnost

Princip udržitelnosti mění pravidla globální společnosti, kultury a politiky. Zásadně mění směřování podnikatelské činnosti a hospodářského systému.

Klimatická katastrofa není hrozbou pro budoucnost, ale problémem současnosti. Horká léta nebo povodně nás upozornily na změnu klimatu jako na skutečnou hrozbu. Tváří v tvář rostoucím ekologickým krizím je celosvětové společenství nuceno změnit smýšlení a jednat jinak. Environmentální povědomí již není fenoménem elitářského životního stylu, ale stává se celosvětovým společenským hlavním proudem. Jedna věc je jasná: budoucnost lidstva závisí na tom, zda se nám všem podaří včas vyvinout inteligentní koncepty ekologické, hospodářské a společenské udržitelnosti a důsledně je uvést do praxe.

Individualizace

Individualizace

Jak, kde a s kým žijete – to vše je dnes otázkou individuálního rozhodnutí. Osobnost se stává určující a trvale mění nároky na život a bydlení. Společnost se stává otevřenější a kreativnější, konvence pozbývají důležitost. „Užívat místo vlastnit“ a „udržitelně používat místo vyhazovat“ jsou nové hodnoty. V závislosti na trendu a potřebě lze předměty používat dočasně díky inovativním konceptům sdílení. Způsoby života, které byly dříve považovány za neobvyklé nebo odvážné, prožívají rozmanitý rozvoj a staly se přirozenou součástí společnosti. Silné sebeuvědomění jedince je hybnou silou, kterou vznikají nové sociokulturní struktury, životní styly a koncepty bydlení.

Urbanizace

Urbanizace

Poprvé v historii žije více lidí ve městech než na venkově. Stávající metropole neustále rostou a nové přibývají Všechno se koncentruje: vědomosti, kultura, hospodářství, formy bydlení i tvořivost Oblasti soustředění obyvatelstva se současně stávají tavicím kotlem nových forem společenského života a technologického pokroku.

Stárnutí populace

Stárnutí populace

"Nové" stáří přichází. Obyvatelstvo celosvětově stárne a přitom zůstává déle zdravé. Důchod bude zcela novou fází aktivního života. I ve vyšším věku se vyvíjejí nové životní styly a čas je využíván k seberealizaci. Stáří a stárnutí nabývají nový význam. To jsou přece zajímavé vyhlídky.

Nový styl práce

Nový styl práce

Sbohem staré firemní procesy. Umělá inteligence, založená na nových technologiích, nás v budoucnu zbaví spousty práce - a dokonce ji zvládne lépe. Ale co potom budeme dělat my? Dobrá otázka, jelikož jsme uprostřed zásadní změny pracovního prostředí. Kreativní ekonomika je na pochodu a s ní i rozvoj potenciálu každého jednotlivce.

Megatrendy jsou s námi již řadu let a mají mezinárodní dopady.

Proto je správné se s nimi včas vypořádat. Ve společnosti Hettich tyto megatrendy neustále sledujeme a vyhodnocujeme pomocí rozličných nástrojů a studií významných výzkumných ústavů. Vybíráme poznatky stěžejní pro nás a pro naše zákazníky a činorodě o nich diskutujeme.

"Tímto způsobem můžeme rozvíjet naše perspektivní obchodní strategie a též je ochotně sdílet." Ralf Mueterthies, Head of Hettich Market Intelligence