Prohlášení k ochraně údajů

1. Předmět tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Těší nás, že jste navštívili internetovou prezentaci společnosti Hettich a že máte zájem o naši společnost. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Níže bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké údaje jsou shromažďovány při Vaší návštěvě naší webové stránky www.hettich.com a jaká práva Vám poskytuje právo na ochranu osobních údajů.
Osobní údaje jsou veškeré údaje, s jejichž pomocí je možno Vás osobně identifikovat, tedy např. Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa nebo Vaše poštovní adresa.
 

2. Správce údajů

Správcem údajů, které jsou shromažďovány a zpracovávány v souvislosti s užíváním naší webové stránky, je:

Hettich ČR k.s.
Jihlavská 3
591 01, Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 692 111
hcr-gdpr(at)hettich.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Můžete nás kontaktovat zde:
Hettich ČR k.s.
Jihlavská 3
591 01, Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 692 111
hcr-gdpr(at)hettich.com

Webová stránka má substránky, které jsou částečně spravovány jinými společnostmi skupiny Hettich ("podniky ve skupině"). Pokud jsou substránky spravovány podniky ve skupině, jsou za údaje shromažďované a zpracovávané v souvislosti s užíváním příslušné substránky odpovědné ony. Na příslušné substránce proto budete zvlášť informováni o tom, jaké údaje jsou shromažďovány a zpracovávány při její návštěvě a která spojená společnost je za to odpovědná.
 

3. Shromažďování údajů při návštěvě naší webové stránky

Naši webovou stránku můžete navštívit v zásadě anonymně, tj. aniž byste nám sdělovali, kdo jste. Když navštívíte naši webovou stránku, přenese Váš prohlížeč z technických důvodů na náš webový server určité údaje, abychom Vám mohli dát k dispozici Vámi vyvolané informace. Jedná se o tyto údaje:

 • Vaše IP adresa
 • datum a hodina vyvolání
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • země původu, nastavení jazyka
 • operační systém a jeho přístupový stav
 • prohlížeč a verze jeho softwaru
 • webová stránka, z níž jste se dostali na naši stránku
 • doba pobytu na našich internetových stránkách

Výše uvedené údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu ke statistickým účelům a ke zdokonalování obsahu a funkcí naší webové stránky (čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
Údaje budou vymazány, jakmile už nebudou zapotřebí ke splnění výše uvedených účelů, nejpozději však tři měsíce po shromáždění.
 

4. Používání "cookies"

Pro svou webovou stránku používáme techniku cookies. To jsou malé textové soubory, které jsou v rámci Vaší návštěvy naší webové stránky posílány naším webovým serverem na Váš prohlížeč a ten je ukládá na Vašem počítači. Když jsou cookies umístěny, shromažďují a zpracovávají v individuálním rozsahu určité informace o uživatelích, jako např. hodnoty IP adres, údaje o prohlížeči a stanovišti, časy přístupu nebo konkrétní navštívené stránky našich webových stránek.
Naše webové stránky používají tyto druhy cookies:

Přechodné cookies:
Údaje uložené v přechodných cookies slouží podle čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů k ochraně našeho oprávněného zájmu umožnit Vám neomezené a pokud možno pohodlné užívání naší webové stránky pro aktuální návštěvu naší internetové prezentace. Přechodné cookies se automaticky vymažou, jakmile zavřete prohlížeč.

Trvalé cookies:
Údaje uložené v trvalých cookies nám umožňují automaticky poznat Váš počítač při příštím vyvolání naší webové stránky a zobrazit vám informace přizpůsobené speciálně Vašim zájmům. Trvalé cookies se automaticky vymažou po stanovené době, která se může lišit podle jednotlivých cookies. Doba uložení činí maximálně 12 měsíců.

Cookies třetích poskytovatelů:
Spolupracujeme s poskytovatelem webové analýzy, společností etracker GmbH z Hamburku, která nám pomáhá utvářet naše webové stránky tak, aby pro Vás byly zajímavější. Za tím účelem jsou při Vaší návštěvě naší webové stránky uloženy na Vašem počítači i cookies společnosti etracker GmbH (cookies třetích poskytovatelů). Bližší informace k poskytování webové analýzy najdete v bodě 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Trvalé cookies i cookies třetích poskytovatelů používáme pouze s Vaším předchozím souhlasem

(čl. 6 odst. 1 a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Když navštívíte naši webovou stránku poprvé, zobrazí se Vám upozornění, ve kterém Vás požádáme o souhlas s používáním trvalých cookies a cookies třetích poskytovatelů. Pokud k tomu udělíte souhlas, uložíme příslušné cookies na Vašem počítači a upozornění se po dobu uložení cookies již znovu nezobrazí. Potom, nebo pokud cookie předem aktivně vymažete, se upozornění při Vaší příští návštěvě naší webové stránky zobrazí znovu, abychom znovu získali Váš souhlas.

Naši webovou stránku můžete používat i zcela bez cookies. Pomocí nastavení ve svém prohlížeči můžete ukládání cookies zcela deaktivovat, omezit ho na určité internetové stránky nebo si prohlížeč nakonfigurovat tak, aby Vás automaticky informoval a žádal o zpětnou vazbu, jakmile má být použito cookie. V pomocném menu každého prohlížeče je popsáno, jak můžete změnit svá nastavení cookies. Při deaktivaci přechodných cookies se může stát, že nebudete moci některé funkce našich internetových stránek používat v plném rozsahu.
 

5. Poskytování webové analýzy

Pro nás je důležité pokud možno optimální utváření naší webové stránky s cílem zajistit její atraktivitu pro naše návštěvníky. K tomu je zapotřebí vyhodnocovat využívání našich internetových stránek. K tomu účelu využíváme služeb společnosti etracker GmbH z německého Hamburku (www.etracker.com).

Přitom jsou používány cookies, které umožňují statistickou analýzu používání naší webové stránky návštěvníky a zobrazování obsahů nebo reklam souvisejících s užíváním. (k pojmu "cookie" viz výše bod 4). Cookies společnosti etracker GmbH neobsahují žádné informace, které by umožňovaly identifikaci uživatele.

Údaje vytvořené se společností etracker jsou z našeho pověření zpracovávány a ukládány společností etracker výlučně v Německu, a proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a standardům o ochraně osobních údajů. Společnost etracker byla v tomto ohledu nezávisle prověřena, certifikována a vyznamenána pečetí kvality ochrany osobních údajů.

Zpracování údajů probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (oprávněný zájem). Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci naší webové prezentace. Jelikož je pro nás obzvlášť důležitá soukromá sféra našich návštěvníků, je IP adresa u společnosti etracker co nejdříve anonymizována a poznávací znamení přihlášení nebo zařízení jsou přeměněna v jednoznačný klíč, který ovšem není přiřazen žádné osobě. Jiné používání, slučování s jinými údaji nebo předávání třetím osobám etracker neprovádí.

Výše popsané zpracování údajů můžete kdykoli odmítnout kliknutím na následující tlačítko, pokud zpracování údajů probíhá ve vztahu k osobě. Vaše odmítnutí pro Vás nebude mít žádné negativní následky.

Odmítám zpracování mých osobních údajů společností ertracker na této webové stránce.

Další informace ohledně ochrany osobních údajů u společnosti etracker najdete zde.
 

6. Navázání kontaktu

V rámci navázání kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře) jsou shromažďovány osobní údaje. Které údaje budou shromážděny v případě navázání kontaktu, to je zřejmé z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou zpracovávány výlučně pro navázání kontaktu a pro zpracování Vaší konkrétní žádosti. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na zpracování Vaší žádosti podle čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Vaše údaje budou po ukončení zpracování Vaší žádosti vymazány, pokud tomu nebudou bránit žádné zákonné lhůty pro uchování.
 

7. Využívání Vašich údajů k přímému marketingu (aktuality Hettich)

Na naší webové stránce a na substránkách máte možnost přihlásit se k odběru různých informačních zpravodajů. Pro zasílání informačního zpravodaje shromažďujeme a používáme na základě Vámi předem uděleného souhlasu (čl. 6 odst. 1 a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) e-mailovou adresu, kterou uvedete při přihlášení. Uvedení dalších údajů je dobrovolné a používá se k tomu, abychom Vás mohli oslovit osobně. Pro přihlášení k odběru zpravodaje používáme tzv. postup double-opt-in. To znamená, že Vám po přihlášení pošleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zprávu, kde Vás požádáme o potvrzení Vašeho přihlášení. Pokud přihlášení nepotvrdíte, bude automaticky vymazáno. Při přihlášení k odběru informačního zpravodaje uložíme Vaši IP adresu a datum a hodinu Vašeho přihlášení, abychom mohli zjistit případné pozdější zneužití Vaší e-mailové adresy. Vámi udělený souhlas se zasíláním zpravodaje můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Odvolání můžete vyjádřit prostřednictvím odkazu, který je za tím účelem uveden v každém zpravodaji, nebo ho oznámit kontaktní osobě uvedené v bodě 1. Naše informační zpravodaje obsahují clicktracking script. Tento clicktracking script se používá k umožnění záznamu logového souboru nebo analýzy logového souboru. Na základě vloženého clicktracking scriptu rozpoznáme, zda a kdy jste otevřeli e-mail a které odkazy nacházející se v e-mailu jste vyvolali. Takové osobní údaje shromážděné prostřednictvím clicktracking scriptu obsaženého ve zpravodajích ukládáme a vyhodnocujeme, abychom mohli optimalizovat zasílání zpravodajů a přizpůsobovat obsah budoucích zpravodajů ještě lépe Vašim zájmům. Poskytnuté prohlášení o souhlasu s odběrem zpravodajů můžete kdykoli odvolat.
 

8. Sociální média / sociální sítě

Na své webové stránce nepoužíváme žádné automaticky aktivované pluginy sociálních sítí („social media plugins“). Naše tlačítka k sociálním sítím, jako je např. Facebook, Twitter, Xing nebo Instagram, jsou čisté odkazy, které Vás odkáží na stránku příslušného poskytovatele. Navíc obsahuje naše webová stránka tzv. „news boxy“, které odkazují na námi provozované stránky na sociálních sítích. U těchto news boxů, které jsou označeny logem příslušné sociální sítě, se rovněž jedná o čisté odkazy. Začlenění těchto tlačítek a news boxů do naší webové stránky nevede k tomu, že by při vyvolání naší webové stránky byly osobní údaje přenášeny poskytovatelům příslušných sociálních sítí. Když kliknete na tato tlačítka nebo news boxy, budete zavedeni na stránky příslušné sociální sítě. V tomto ohledu odkazujeme na bod 9 Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 

9. Odkazy na webové stránky třetích osob

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích osob (např. našich odbytových partnerů nebo poskytovatelů sociálních sítí). Po kliknutí na odkaz už nemáme vliv na shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů, které budou kliknutím na odkaz případně přeneseny třetí osobě (jako např. IP adresa), protože chování třetích osob nemáme pod kontrolou.  Za zpracování takových osobních údajů třetími osobami nepřejímáme žádnou odpovědnost.
 

10. Externí služby

Na naší webové stránce máme zahrnuté externí služby nebo obsahy (např. poskytovatele karet). Pokud takovou službu využijete nebo pokud Vám budou zobrazeny obsahy třetích osob, dojde z technických důvodů k výměně komunikačních údajů mezi Vámi a příslušným poskytovatelem. Navíc se může stát, že poskytovatel příslušných služeb nebo obsahů zpracuje Vaše údaje pro další, vlastní účely. Služby nebo obsahy poskytovatelů, o nichž je známo, že zpracovávají údaje pro vlastní účely, jsme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí nakonfigurovali tak, aby buď neprobíhala komunikace pro jiné účely než pro zobrazení obsahů nebo služeb, nebo aby došlo ke komunikaci až tehdy, když se aktivně rozhodnete danou službu použít. Jelikož však nemáme vliv na údaje shromažďované třetími osobami a na jejich zpracování těmito osobami, nemůžeme vám poskytnout žádné závazné informace o účelu a rozsahu zpracování Vašich údajů. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a šíření Vašich údajů proto hledejte v upozorněních o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele námi začleněných služeb a obsahů, který nese odpovědnost z hlediska práva o ochraně osobních údajů.
 

11. Předávání Vašich osobních údajů spojeným společnostem a třetím osobám

V rámci skupiny společností Hettich získají k Vašim údajům přístup pouze ty společnosti, které je potřebují k plnění smluvních nebo zákonných povinností nebo kterým jsme oprávněni předávat osobní údaje na základě oprávněného zájmu. Údaje mohou k těmto účelům získat i námi využívaní poskytovatelé. To jsou společnosti kategorií poskytovatelů IT služeb a telekomunikací. Své poskytovatele služeb si pečlivě vybíráme a pravidelně je kontrolujeme. Osobní údaje zpracovávají pouze z našeho pověření a přísně podle našich pokynů na základě příslušných smluv o jejich zpracování. Jinak nemá k Vašim osobním údajům přístup žádná třetí osoba. Obzvlášť je nebudeme prodávat ani jinak využívat. Pouze na úřední žádost nebo na základě zákonné povinnosti poskytneme údaje příslušnému státnímu orgánu.
 

12. Práva subjektu údajů

Platné právo o ochraně osobních údajů Vám vůči správci údajů (viz výše bod 2) poskytuje rozsáhlá práva ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Každý subjekt údajů má

 • právo na námi uložené informace o údajích k Vaší osobě;
 • právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování (bližší informace k tomu viz bod 14);
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo vznést stížnost u dozorového úřadu.
   

13. Odvolání uděleného souhlasu

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete vůči nám kdykoli odvolat. To platí i pro odvolání prohlášení o souhlasu, která nám byla poskytnuta před platností obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy před 25. květnem 2018. Upozorňujeme, že odvolání platí pouze do budoucna. Zpracování, k němuž došlo před odvoláním, tím nebude dotčeno.
 

14. Informace o Vašem právu vznést námitku

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zpracování údajů na základě oprávněného zájmu), pokud k tomu existují důvody vyplývající z Vaší zvláštní situace. To platí i pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl. 4 č. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Jestliže vznesete námitku, nebudeme již Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme nutné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatňování, výkonu nebo obhajobě právních nároků. V individuálních případech zpracováváme Vaše osobní údaje k provozování přímého marketingu. Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud má souvislost s takovým přímým marketingem. Pokud proti zpracování pro účely přímého marketingu vznesete námitku, nebudeme již Vaše osobní údaje zpracovávat pro tyto účely.

Námitka může být vznesena v jakékoli formě pod pojmem "námitka", s uvedením Vašeho jména, adresy a data narození, a zaslána na:

Hettich ČR k.s.
Jihlavská 3
591 01  Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 692 111
hcr-gdpr(at)hettich.com

Stav: duben 2019