Podmínky používání:
1. Záruka

Hettich Holding GmbH & Co. oHG (dále jen „Hettich“) poskytuje „Hettich Plan“ k bezplatnému používání.

Obsah a služby produktu "Hettich Plan" byly připraveny s maximální pečlivostí a jsou průběžně aktualizovány s ohledem na neustálý vývoj produktů Hettich. Hettich přesto nemůže ručit za správnost, úplnost a aktuálnost programem "Hettich Plan" poskytovaných informací, zejména výkresů. navrhovaných řešení, kusovníků a produktových dat. Informace, poskytované programem "Hettich Plan", je třeba považovat za nezávazné.

Hettich neručí za škody, které vznikly používáním informací, poskytovaných programem "Hettich Plan" případně používáním chybných nebo neúplných informací, ledaže by byly založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti firmy Hettich. Nároky ze zákona o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku tímto nejsou dotčeny.

Kontrola vhodnosti a použitelnosti konfigurovaného nábytku a jeho komponent pro předpokládaný účel použití přísluší pouze uživateli programu "Hettich Plan". Za dodržování norem pro dimenzování nábytku, zejména za dodržování bezpečnostních požadavků, je odpovědný jen uživatel.

2. Autorská a jiná intelektuální práva

Na programy, data a obrázky, obsažené v "Hettich Plan", se vztahuje právní - zejména autorsko právní - ochrana ve prospěch firmy Hettich nebo třetích. Programy, data a obrázky lze používat jen v souladu s určením "Hettich Plan". V ostatním nesmí být bez našeho předchozího písemného souhlasu jakoukoli formou rozmnožovány, postupovány, měněny, veřejně rozšiřovány nebo jiným způsobem využívány. Výslovně je zakázáno zakomponování obsahu "Hettich Plan" nebo jeho částí do jiných internetových stránek bez předchozího písemného souhlasu firmy Hettich.