Overzicht beslag

In de geselecteerde en aangepaste constructies kunnen verschillende beslagen worden ingebouwd. Het programma controleert automatisch welke beslagen voor een bepaalde situatie mogelijk zijn. Alleen die worden getoond en kunnen actief geselecteerd worden. Hierdoor worden fouten bij de beslagkeuze voorkomen.

Een overzicht van alle actueel beschikbare beslagen kan in het document worden bekeken. Bovendien staat hierin meer informatie over de bijzonderheden van beslag in de constructie.