Overzicht constructies

Met het programma Hettich Plan kan uit enkele basismodellen een groot aantal kastconstructies worden samengesteld. In het handboek vindt u een overzicht van alle mogelijke constructiesoorten.

  • Constructies

    Zowel de mogelijkheden van de constructies als de omvang van het beslag worden permanent geactualiseerd en uitgebreid. In de PDF-documenten staat het actuele versienummer. Daaraan kunt u herkennen, of er nieuwe handboeken beschikbaar zijn.

    Hettich PlanHettich PlanHettich PlanHettich Plan