Waarom zijn megatrends belangrijk voor ons allemaal?

Omdat ze de wereld permanent veranderen. Zij vloeien voort uit een fundamentele maatschappelijke verandering die ten minste 25 jaar duurt en op macroniveau de mondiale ontwikkelingen van de samenleving en de economie – en op microniveau de meest uiteenlopende levensgebieden van elk individu beïnvloedt. Op macroniveau zijn er drie megatrends die een buitengewoon intensieve invloed hebben op de verandering: globalisering, digitalisering en New Mobility. Voor Hettich zijn er verder nog vier megatrends bijzonder interessant, aangezien die het leven, wonen en werken in de toekomst aanzienlijk zullen veranderen: individualisering, verstedelijking, Silver Society en Work Evolution.

Sustainability

Sustainability

Het duurzaamheidsprincipe verandert de regels voor maatschappij, cultuur en politiek wereldwijd. Het geeft een fundamenteel nieuwe richting aan ondernemingsbeleid en het complete economische systeem.

De klimaatramp is geen bedreiging in de toekomst, maar een probleem van nu. Hittegolven en overstromingen hebben ervoor gezorgd dat de veranderingen in het klimaat als reële bedreiging worden ervaren. Met het oog op de groeiende ecologische problemen wordt de wereld gedwongen om anders te denken en handelen. Milieubewustzijn is allang niet meer een elitair lifestyle-fenomeen, maar wereldwijd maatschappelijke mainstream. Eén ding is duidelijk: de toekomst van de mensheid hangt af van de vraag of we er samen in slagen tijdig intelligente concepten voor ecologische, economische en sociale duurzaamheid te ontwikkelen en deze consequent in praktijk te brengen.

Individualisering

Individualisering

Hoe, waar en met wie men leeft – dat is tegenwoordig allemaal een kwestie van individuele keuzes. Het individu wordt steeds belangrijker en verandert permanent de eisen die aan wonen en leven worden gesteld. De maatschappij wordt steeds meer open en creatief, conventies verliezen aan betekenis. "Gebruiken in plaats van bezitten" en "duurzaam gebruiken in plaats van weggooien" worden het nieuwe motto. Voorwerpen kunnen dankzij de nieuwe sharing-concepten voor een bepaalde tijd worden gebruikt, afhankelijk van de trends en zin. Leefwijzen die tot dusverre als uitzonderlijk of gedurfd golden, worden op diverse manieren geleefd en zijn vanzelfsprekend geworden in de samenleving. Een groot begrip voor het individu is de drijvende motor om nieuwe sociaal-culturele structuren, leef- en woonconcepten te laten ontstaan.

Verstedelijking

Verstedelijking

Voor het eerst in de geschiedenis wonen er meer mensen in de stad dan op het platteland. Megacitys worden steeds groter en er komen alsmaar nieuwe bij. Alles wordt diverser: kennis, cultuur, economie, woonvormen en creativiteit. Ballingscentra worden hierdoor zowel een smeltpot voor nieuwe vormen van samenleven als voor technische vooruitgang.

Silver Society

Silver Society

De 'nieuwe' ouderen komen. De bevolking wordt wereldwijd steeds ouder, maar blijft tegelijk ook langer gezond. Pensioen wordt een geheel nieuwe levensfase die actief wordt vormgegeven. Ook op hogere leeftijd worden nog nieuwe leefstijlen ontwikkeld en wordt de tijd gebruikt voor zelfontplooiing. Leeftijd en ouder worden krijgen een volledig nieuwe betekenis. Dat zijn toch interessante vooruitzichten.

New Work

New Work

Vaarwel prestatiemaatschappij. Kunstmatige intelligentie op basis van nieuwe soorten machines zal in de toekomst veel werk voor ons doen en het zelfs beter doen dan wij. Maar, wat voor werk moeten wij dan doen? Goede vraag, want hiermee komen we al bij de kern van de fundamentele verandering van de werkwereld. De creativiteitseconomie is in opmars en daarmee ook de ontplooiing van het potentieel van ieder individu.

Megatrends zijn internationaal en begeleiden ons jarenlang

Daarom is het goed om ons er in een vroeg stadium mee te bezig te houden. Bij Hettich kijken we naar de megatrends en beoordelen die permanent met uiteenlopende tools en op basis van onderzoeken van bekende instituten. Wij filteren de belangrijkste bevindingen voor onszelf en onze klanten eruit en bespreken ze proactief.

"Op deze manier kunnen we eigen, toekomstbestendige ondernemingsstrategieën ontwikkelen, liefst ook gezamenlijk." Ralf Mueterthies, Head of Hettich Market Intelligence