Dlaczego wszyscy powinniśmy się interesować megatrendami?

Bo megatrendy na trwałe zmieniają świat. Swój początek biorą w zmianach społecznych, które utrzymują się co najmniej przez 25 lat i na płaszczyźnie makro wpływają globalnie na społeczeństwo i gospodarkę. Zaś na płaszczyźnie mikro mają wpływ na życie każdego z nas. Na płaszczyźnie makro trzy megatrendy wpływają na zmiany niezwykle mocno. Są to: globalizacja, digitalizacja i nowa mobilność. Dla Hettich kolejne cztery trendy są szczególnie interesujące. Uważamy, że w przyszłości silnie wpłyną na nasze życie oraz sposób w jaki mieszkamy i pracujemy. Są to: indywidualizacja, urbanizacja, srebrne społeczeństwo oraz ewolucja środowiska pracy.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zasada zrównoważonego rozwoju zmienia reguły funkcjonowania światowego społeczeństwa, kultury i polityki. Determinuje ona działania przedsiębiorstw i fundamentalnie zmienia definicję systemu gospodarczego.

Katastrofa klimatyczna nie jest zagrożeniem z przyszłości lecz aktualnym problemem nas wszystkich. Upalne lata i powodzie sprawiły, że wreszcie uwierzyliśmy, że zmiany klimatyczne są realnym zagrożeniem. W obliczu ciągle nowych kryzysów ekologicznych wspólnota światowa została zmuszona do zmiany sposobu myślenia i działania. Świadomość środowiska naturalnego już od dawna nie jest stylem życia i jednostkowym fenomenem. Na całym świecie urosła natomiast do rangi społecznego mainstreamu. Jedno jest pewne. Przyszłość ludzkości zależy od tego czy wspólnie i na czas uda się nam stworzyć inteligente programy zrównoważonego rozwoju, uwzględniające apekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Ważne jest także, abyśmy konsekwentnie wdrażali je w życie.

Indywidualizacja

Indywidualizacja

Gdzie, jak i z kim się żyje i mieszka - dziś to kwestia indywidualnych wyborów. Moje ja bardzo zyskuje na znaczeniu. Chcę żyć tak, jak lubię. To podejście mocno zmienia wymagania stawiane przestrzeni do życia i mieszkania. Społeczeństwo staje się bardziej otwarte i kreatywne, a konwencja traci na znaczeniu. „Korzystać zamiast posiadać“ i „długo użytkować zamiast wyrzucać“ to nowa dewiza. W zależności od obowiązujących trendów, nastroju czy ochoty przedmioty mogą być używane tymczasowo. Pomagają w tym wszelkiego rodzaju inicjatywy dzielenia się tym co mamy. Sposoby na życie określane dotąd jako niecodzienne lub odważne, stają się coraz popularniejszą i oczywistą częścią społeczeństwa. Silna samoświadomość jest siłą napędzającą nowe struktury społeczno-kulturowe. Pozwala także na tworzenie nowych konceptów, dotyczących życia i przestrzeni mieszkalnej.

Urbanizacja

Urbanizacja

Po raz pierwszy w historii więcej ludzi mieszka w miastach niż na wsiach. Megamiasta dalej się roziwijają. Powstają kolejne. Wszystko się zagęszcza: wiedza, kultura, ekonomia, formy mieszkaniowe i kreatywność. Centra aglomeracji miejskich stają się tym samym tyglem nowych form życia społecznego i postępu technologicznego.

Srebrne społeczeństwo

Srebrne społeczeństwo

Nadchodzą "nowi" Seniorzy Rozpatrując tę kwestię globalnie społeczeństwo będzie się starzeć ale jednocześnie dłużej będzie trwać w dobrym zdrowiu. Emerytura będzie całkiem nową, bardzo aktywną fazą życia człowieka. Także w starszym wieku rozwijają się jeszcze nowe style życia, a czas wolny jest wykorzystywany do samorealizacji. Wiek i starzenie się nabierają nowego znaczenia. Są to niezwykle interesujące perspektywy.

Nowa praca

Nowa praca

Żegnaj społeczeństwo nastawione na osiąganie wyników. Sztuczna inteligencja stworzona na bazie nowoczesnych maszyn odbierze nam wiele pracy. I być może wykona ją lepiej od nas. Ale jak my będziemy wówczas pracować? Dobre pytanie. Zadając je sobie wnikamy w zasadnicze zmiany w środowisku pracy. Ekonomia kreatywna jest w natarciu, a wraz z nią rozwijanie potencjału każdej jednostki.

Megatrendy oddziaływują na cały świat i towarzyszą nam przez wiele lat.

Z tego powodu niezwykle ważne jest aby przyjrzeć im się na bardzo wczesnym etapie. W Hettich stale obserwujemy i oceniamy megatrendy. Korzystamy przy tym z różnych narzędzi i opracowań, przygotowywanych przez uznane specjalistyczne jednostki i instytuty. Notujemy najważniejsze dla nas i dla naszych klientów spostrzeżenia i intensywnie nad nimi pracujemy.

„Dzięki temu możemy tworzyć strategie biznesowe, uwzględniające nadchodzące zmiany. Chętnie działamy na tym polu wspólnie z naszymi klientami." Ralf Mueterthies, Head of Hettich Market Intelligence