Odpowiedzialne kierowanie przedsiębiorstwem

Jako przedsiębiorstwo rodzinne możemy swobodnie działać oraz podejmować decyzje, zwracając przy tym ogromną uwagę na aspekty etyczne oraz ekologiczne. I dokładnie to właśnie robimy. Z głębokim przekonaniem, że to dobry kierunek. Nasza strategia nie bazuje na chwilowych sukcesach. Stawiamy na długotrwały rozwój i dobrobyt całego przedsiębiorstwa oraz naszych koleżanek i kolegów.

Ekologia i odpowiedzialność społeczna od zawsze wpisane były w DNA firmy Hettich. Wyrażają się one poprzez zaangażowanie w różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Oraz w duże inwestycje w technologie chroniące środowisko i zasoby naturalne. Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie społeczne i ekologiczne oraz prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującym prawem nie wpłyną negatywnie na rozwój naszego przedsiębiorstwa. Wręcz przeciwnie - będą je umacniać.

Zrównoważowny rozwój - podstawa naszej działaności

Zrównoważony rozwój stanowi element kultury naszego przedsiębiorstwa, zarządzanego już przez czwarte pokolenie rodziny Hettich. Naszym celem jest połączenie sukcesu ekonomicznego z odpowiedzialnością ekologiczną, socjalną i społeczną.

Kodeks postępowania Hettich

W firmie Hettich działamy zgodnie z przyjętymi normami etycznymi. I dbamy o to, aby każdy z naszych pracowników w swojej codziennej pracy wiedział jak należy prawidłowo i etycznie postępować.

Pobierz pdf

Podstawy zrównoważonego rozwoju

Przedsiębiorstwa grupy Hettich przejmują odpowiedzialność za swoich pracowników oraz ich zdrowie i bezpieczeństwo.

Pobierz pdf

Nasz ideał - wysoka jakość

Nasze produkty sprawiają, że meble są niezwykle wygodne w użytkowaniu i służą bardzo długo. Certyfikat ISO 9001 jako międzynarodowo uznany system kontroli jakości poświadcza nasz stały rozwój w kontekście kontroli jakości.

Pobierz pdf

Działamy dziś z myślą o jutrze

Ekologia

Świadomość odpowiedzialności ekologicznej - bierzemy ją na poważnie.

Dążymy do efektywności energetycznej. Chronimy zasoby. Inwestujemy w nowe technologie. To nasze zasady ekologiczne dla produkcji, logistyki i infrastruktury.

 

Przeczytaj raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronach: 16 - 21
Hettich jako pracodawca

Ludzcy. Fair. Odpowiedzialni społecznie.

W Hettich, to człowiek znajduje się w centrum zainteresowania. Różnorodność i wyrównywanie szans to składowe kultury naszego przedsiębiorstwa. Szkolimy młodych ludzi, przyogotowując ich przy tym do pracy w naszej firmie. Zdrowie oraz bezpieczeństwo pracy naszych koleżanek i kolegów leży nam na sercu.

Przeczytaj raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronach: 22 - 30
Odpowiedzialność społeczna

Wszechstronne zaangażowanie oznacza lepsze jutro dla nas wszystkich.

Hettich angażuje się w inicjatywy dla wykształconego i sprawiedliwego społeczeństwa. Darowiznami finansowymi i rzeczowymi wpieramy oświatę, naukę i inicjatywy społeczne.

Przeczytaj raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronach: 31 - 32
Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Nasze cele

W ramach naszej strategi zrównoważonego rozwoju stawiamy sobie długoterminowe cele w obszarach: odpowiedzialność ekologiczna oraz odpowiedzialność socjalna i społeczna.

Przeczytaj raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Wyznaczyliśmy sobie bardzo ważny cel: zakłady Hettich staną się na całym świecie neutralne pod względem klimatycznym! Firma Hettich przejmuje odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy. Co to dla nas oznacza? Zmniejszamy emisję CO2 wszędzie, gdzie jest to możliwe i redukujemy emisję CO2 tak mocno, jak jest to tylko możliwe. Emisje, które będą powstawały pomimo naszych działań, będziemy kompensować.

Świadomość odpowiedzialności ekologicznej - bierzemy ją na poważnie

Ekologia

EMAS

Dbamy o środowisko naturalne, co potwierdza EMAS (Eco Management and Audit Scheme) - najbardziej restrykcyjny na świecie system zarządzania środowiskiem - a także certyfikat ISO 14001.

Ekologia

Zarządzanie energią i zasobami

Prąd pochodzący z odnawialnych źródeł, wykorzystanie ciepła odpadowego czy skojarzona gospodarka energetyczna to tylko niektóre z przykładów naszego zaangaźowania w zmniejszanie emisji CO2 oraz podnoszenie efektywności energetycznej.

Ekologia

Budynki i nieruchomości

Ekologiczne projekty, uwzględniające budynki i nieruchomości, są ważnym elementem naszej odpowiedzialności ekologicznej. Idą za nimi takie wyróżnienia jak:„Green Building Award“ czy tytuł „Best Practice Energieeffizienz“.

Ekologia

Transport i komunikacja

Wykorzystywanie samochodów elektrycznych, stacje do ich ładowania, multimodalny transport, benefity takie jak JobRoad czy Jobticket to także rozwiązania, pozwalające nam na zmniejszenie emisji CO2 , związanych z transportem i komunikacją.

Ekologia

Wydajne i trwałe rozwiązania w zakresie opakowań

Nasi inżynierowie opracowują szyte na miarę opakowania dla wszystkich obszarów naszej działalności. Ograniczamy przy tym zużycie opakowań zgodnie z zasadą: "Unikaj, użyj, wykorzystaj ponownie".

Ekologia

Materiały i składniki wykorzystywane w produkcji

Od ponad 15 lat rozpoznajemy, szacujemy i za pomocą naszych wewnętrznych procedur i standardów, ograniczamy wykorzystanie w procesach produkcyjnych szkodliwych dla środowiska materiałów. Znacznie wykraczamy przy tym poza wymagania ustalone przepisami prawa.

Ludzcy. Fair. Odpowiedzialni społecznie.

Hettich jako pracodawca

Kultura przedsiębiorstwa

Pragniemy stworzyć warunki pracy, w których każdy z nas będzie mógł z pasją wykorzystać swoje umiejętności.

Hettich jako pracodawca

Różnorodność i wyrównywanie szans

Stoimy na stanowisku, że różnorodność i wyrównywanie szans są ważnymi aspektami dla osiągnięcia przez przedsiębiorstwo sukcesów na arenie międzynarodowej.

Hettich jako pracodawca

Praktyki i szkolenia zawodowe.

Jako przedsiębiortwo pragniemy być konkurencyjni i stale się rozwijać. Aby osiągnąć ten cel potrzebujemy kompetentnych i zaangażowanych pracowników. W naszym rodzinnym przedsiębiorstwie dbamy o długotrwałą perspektywę i możliwości rozwoju naszych pracowników, stosując w tym celu różnorodne narzędzia.

Hettich jako pracodawca

Bezpieczeństwo i higiena pracy

„Safety Excellence“ - to nasz sposób na poprawę bezpieczeństwa pracy i zmniejszenie liczby wypadków. Wspieramy naszych pracowników w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia oraz wydajności, udostępniając im narzędzia, dopasowane do ich potrzeb.

Wszechstronne zaangażowanie oznacza lepsze jutro dla nas wszystkich

Odpowiedzialność społeczna

Zaangażowanie lokalne

Jako przedsiębiorstwo działamy na skalę globalną. Koncentrujemy się jednak także na projektach lokalnych i długofalowo je wspieramy.

Odpowiedzialność społeczna

Wolontariat w Hettich

Wiele koleżanek i kolegów angazuje się charytatywnie w projekty odpowiedzialne społecznie. Chcemy te inicjatywy doceniać i aktywnie wspierać.

Odpowiedzialność społeczna

Współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi

Już na wczesnym etapie edukacji chcemy umożliwić młodym ludziom wgląd w struktury i zasady działania naszego przedsiębiorstwa. Wspieramy ich przy wyborach, dotyczących ich kariery zawodowej, kooperując z różnego rodzaju instutycjami edukacyjnymi oraz pomagając im finansowo.