Polityka prywatności

1. Przedmiot deklaracji

Cieszymy się z Państwa odwiedzin na portalach firmy Hettich Polska Sp. z o.o. (strona www.hettich.com lub/oraz portal e-service eservice.hettich.com) oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą. W następnych punktach poprzez Hettich Polska należy rozumieć Hettich Polska Sp. z o.o. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Poniżej mogą Państwo znaleźć szczegółowe informacje o tym, jakie dane pobierane są w trakcie Państwa odwiedzin witryny internetowej Hettich oraz które spośród tych danych przetwarzamy lub wykorzystujemy.

2. Pobieranie i przetwarzanie danych odwiedzających

a) Dane generowane automatycznie
W trakcie Państwa odwiedzin na stronie internetowej wyłącznie w celu pobrania informacji automatycznie generowane są dane nie mające charakteru danych osobowych. Mamy w tym przypadku do czynienia z następującymi danymi:

  • Data i czas wywołania naszej strony internetowej
  • Kraj pochodzenia i ustawienia językowe
  • Typ Państwa przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego
  • Ostatnio odwiedzane przez Państwa strony
  • Status dostępu (przesyłanie danych, danych nie znaleziono, itd.)
  • Czas przebywania na nasze stronie internetowej oraz
  • Państwa adres IP.

Pobieranie i przetwarzanie tych danych prowadzimy w celu umożliwienia jak najlepszego korzystania z odwiedzanej przez Państwa portali internetowych Hettich Polska, w celach statystycznych oraz w celu poprawy treści i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane przetwarzane są anonimowo, tj. wykluczone jest przypisywanie danych do Państwa osoby.

b) Dane osobowe i zgoda
Dane osobowe, takie jak np. Państwa nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy są pobierane wyłącznie wówczas, gdy udostępniają nam Państwo takie dane np. w ramach rejestracji, zamawiania produktów lub usług oraz w przypadku pobierania plików (obrazy, rysunki).

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji wybranych przez Państwa usług, jak np. w celu realizacji zamówienia z poziomu katalogu online lub skorzystanie z aplikacji Hettich Plan. Wyrażając zgodę na przetwarzanie Państwa danych przy logowaniu do portalu eservice.hettich.com, zgoda ta dotyczy wszystkich składowych portalu.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą pobierane, przetwarzane i wykorzystywane w innych celach wyłącznie po Państwa uprzedniej zgodzie na takie działania. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu wskazanym w udzielonej zgodzie oraz we wskazanym zakresie. Zgodnie z powyższym, po uzyskaniu Państwa zgody będziemy na przykład przesyłać nasz newsletter.

Swoją zgodę na takie wykorzystywanie danych mogą jednak Państwo w dowolnym momencie wycofać. Państwa sprzeciw wobec wykorzystywania danych należy kierować na adres wskazany w punkcie 10.

3. Dostęp osób trzecich do danych osobowych

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych realizujemy samodzielnie, lub korzystając z usług firmy grupy Hettich („firma powiązana”), tj. Hettich Holding GmbH & Co. oHG.

W celu realizacji zamówień możemy ewentualnie przesyłać Państwa dane do firm świadczących usługi pomocnicze (np. firmy transportowe, logistyczne i rozliczeniowe). W przypadku świadczeń z wyprzedzeniem, np. w przypadku zakupów na fakturę, zastrzegamy sobie prawo do pobrania z wywiadowni gospodarczej informacji o zdolności kredytowej w celu zabezpieczenia własnych interesów. Jeśli życzycie sobie Państwo realizować zamówienia poprzez katalog online, konieczna jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą należy wyrazić przy rejestracji do portalu e-service.

Chcemy zapewnić, iż nasze firmy powiązane i usługodawcy świadczący usługi pomocnicze przestrzegają odpowiednich, określonych prawem reguł i przepisów dotyczących ochrony danych oraz obowiązków wynikających z tej deklaracji ochrony danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy odwołać się do regulaminów owych firm.

Poza wspomnianymi przypadkami, strony trzecie nie mają dostępu do Państwa danych osobowych. W szczególności danych takich nie sprzedajemy i nie wykorzystujemy do innych celów niż przedstawione. Obowiązek przekazania danych odpowiedniej władzy państwowej mamy wyłącznie w przypadku żądania takiego urzędu lub w przypadkach określonych przepisami prawa.

4. Stosowanie plików cookie

Nasze portale internetowe (strona www.hettich.com oraz portal e-service eservice.hettich.com) wykorzystują technologię plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przesyłane do Państwa przeglądarki w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, zapisywane przez przeglądarkę na Państwa komputerze. Stosujemy zarówno stałe pliki cookie, jak i sesyjne pliki cookie.

Dane zapisywane w stałych plikach cookie (przechowywanych przez maks. 12 miesięcy) służą do automatycznego rozpoznawania Państwa komputera podczas kolejnych odwiedzin na naszych stronach internetowych i przedstawianiu Państwu informacji specjalnie dostosowanych do Państwa zainteresowań.

Dane zapisywane w sesyjnych plikach cookie umożliwiają Państwu nieograniczone korzystanie z naszych usług oraz możliwie jak największy komfort korzystania z naszych stron internetowych w trakcie aktualnych odwiedzin. Sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

W stosowanych przez nas plikach cookie nie są zapisywane żadne dane osobowe. Nie stosujemy również technik umożliwiających łączenie Państwa danych osobowych z plikami cookie.

Funkcje stosowania i pobierania plików cookie można określić samemu, z poziomu przeglądarki internetowej. Z poziomu okna przeglądarki można na przykład całkowicie wyłączyć funkcję zapisywania plików cookie, ograniczyć ją wyłącznie do określonych stron internetowych lub skonfigurować przeglądarkę tak, aby zgłaszała stosowny komunikat natychmiast po użyciu pliku cookie. W przypadku wyłączenia sesyjnych plików cookie możliwa jest utrata i brak możliwości korzystania z niektórych funkcji oferowanych przez nasze strony internetowe.

5. Usługi analizy internetowej

Ważne dla nas jest możliwie jak najlepsze zaprojektowanie naszych stron internetowych i zapewnienie atrakcyjności dla odwiedzających. W tym celu konieczna jest ocena wykorzystywania naszych stron internetowych. Korzystamy w tym zakresie z usług firmy eTracker GmbH (www.etracker.com).

Dzięki technologii firmy eTracker GmbH możemy zbierać i zapisywać dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych. Na podstawie tych danych tworzymy profil użytkownika dla danego pseudonimu. Stosujemy w tym celu pliki cookie (definicja pojęcia „cookie”, patrz powyżej, punkt 4). Dane pozyskiwane dzięki technologiom firmy eTracker nie są wykorzystywane bez odpowiednio udzielonej zgody danej osoby w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników naszych stron internetowych, a ponadto do pseudonimu nie są dołączane dane dotyczące jego posiadacza.

Mogą Państwo w każdej chwili odmówić zgody na pobieranie i zapisywanie danych przez firmę eTracker GmbH. Należy kliknąć w tym celu następujący przycisk:

6. Wtyczki mediów społecznościowych

Witryna korzysta ponadto z programów (wtyczek) następujących serwisów społecznościowych:

Instagram

YouTube

Wtyczki te są oznaczone w obrębie naszej witryny internetowej za pomocą logo danego przedsiębiorstwa. Podczas odwiedzin stron naszej witryny internetowej zawierających wtyczkę tego typu, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danego przedsiębiorstwa, dzięki czemu zawartość wtyczki jest przekazywana do przeglądarki internetowej i jest przez nią włączana na wyświetlanej stronie. W ten sposób informacja o odwiedzinach użytkownika na naszej stronie internetowej jest przekazywana do tego przedsiębiorstwa. Nie mamy wpływu ani na gromadzone dane oraz procesy przetwarzania danych, ani nie jest nam znany pełny zakres gromadzenia danych, ani cele przetwarzania i okresy przechowywania. Nie dysponujemy również informacjami w zakresie usuwania danych gromadzonych przez dostawcę wtyczki. Dostawca wtyczki zapisuje zgromadzone dane w postaci profilu użytkowania i wykorzystuje je w celach reklamowych, badania rynku i/ lub optymalizacji swojej witryny internetowej pod kątem preferencji użytkowników. Taka analiza jest dokonywana w szczególności (również w odniesieniu do użytkowników niezalogowanych) w celu prezentowania reklam zgodnych z zainteresowaniami użytkowników oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywnościach na naszej witrynie. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników, przy czym w celu realizacji tego prawa należy zwrócić się do dostawcy wtyczki. Poprzez wtyczki oferujemy użytkownikowi możliwość interakcji z serwisami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej atrakcyjną dla konkretnego użytkownika.

Informacje na temat celu oraz zakresu gromadzenia danych przez to przedsiębiorstwo oraz dalszego przetwarzania i wykorzystania danych użytkownika, jak również odnośnych praw i możliwości ustawień związanych z ochroną danych osobowych, znajdują się na stronach serwisów:

Instagram

Google

7. Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki ostrożności mające na celu zabezpieczenie udostępnionych przez Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób trzecich. W przypadku pobierania i przetwarzania danych osobistych informacje będą przesyłane w postaci zaszyfrowanej aby zapobiec nadużyciu danych przez osoby trzecie.
Nasze zabezpieczenia są nieustannie udoskonalane, zgodnie z rozwojem techniki.

8. Usuwanie

Usuwamy Państwa dane osobowe na wyraźne żądanie oraz w sytuacji, gdy cel w jakim pobrano dane przestał istnieć lub obowiązywać, chyba że istnieją postanowienia przepisów prawnych stwierdzające inaczej, takie jak np. handlowe lub podatkowe terminy gwarancyjne.
W przypadku udzielenia przez Państwa zgody usuniemy dane w przypadku sprzeciwu wobec celu lub ustania celu w jakim wyrażono taką zgodę (punkt 2 b). Sposób usunięcia danych osobowych został przedstawiony w punkcie 10. Na skutek takiego żądania następuje usunięcie konta użytkowania.

9. Odnośniki

Nasze strony internetowe mogą zawierać hiperłącza, tj. elektroniczne odnośniki umożliwiające wywołanie stron internetowych innych firm. Deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych nie dotyczy powiązanych odnośnikami stron internetowych. W przypadku takich powiązanych stron internetowych obowiązują wyłącznie podane na nich postanowienia dotyczące ochrony danych.

10. Prawo do informacji i sprostowania

Wszelkie pytania dotyczące pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobistych oraz wszelkie kwestie dotyczące sprostowania, zapisywania i usuwania Państwa danych prosimy kierować na następujące adresy:

E-mail: iod@hettich.com.pl

Tel. +48 61 816 83 00
lub
adres pocztowy:
Hettich Polska Sp. z o.o.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Lusowo, ul. Wierzbowa 48
62-080 Tarnowo Podgórne

Stan na maj 2018