Prečo sa megatrendy týkajú nás všetkých?

Pretože výrazne menia náš svet. Viac ako 25 rokov sa dejú zásadné spoločenské zmeny, ktoré ovplyvňujú na makroúrovni globálny vývoj spoločnosti aj ekonomiky a na mikroúrovni potom najrozmanitejšie oblasti života každého jednotlivca. Na makroúrovni sú mimoriadne intenzívne tri megatrendy: globalizácia, digitalizácia a nová mobilita. Štyri ďalšie megatrendy sú pre Hettich osobitne zaujímavé, pretože v budúcnosti radikálne zmenia život, bývanie a prácu: individualizácia, urbanizácia, starnutie populácie a evolúcia práce.

Udržatelnosť

Udržatelnosť

Princíp udržateľnosti mení pravidlá globálnej spoločnosti, kultúry a politiky. Zásadne mení smerovanie podnikateľskej činnosti a hospodárskeho systému.

Klimatická katastrofa nie je hrozbou pre budúcnosť, ale problémom súčasnosti. Horúce letá alebo povodne nás upozornili na zmenu klímy ako na skutočnú hrozbu. Tvárou v tvár rastúcim ekologickým krízam je celosvetové spoločenstvo nútené zmeniť zmýšľanie a konať inak. Environmentálne povedomie už nie je fenoménom elitárskeho životného štýlu, ale stáva sa celosvetovým spoločenským hlavným prúdom. Jedna vec je jasná: budúcnosť ľudstva závisí od toho, či sa nám všetkým podarí včas vyvinúť inteligentné koncepty ekologickej, hospodárskej a spoločenskej udržateľnosti a dôsledne ich uviesť do praxe.

Individualizácia

Individualizácia

Ako, kde a s kým žijete – to všetko je dnes otázkou individuálneho rozhodnutia. Osobnosť sa stáva určujúcou a trvalo mení nároky na život a bývanie. Spoločnosť sa stáva otvorenejšou a kreatívnejšou, konvencie strácajú dôležitosť. „Užívať namiesto vlastniť“ a „udržateľne používať namiesto vyhadzovať“ sú nové hodnoty. V závislosti na trende a potrebe je možné predmety používať dočasne vďaka inovatívnym konceptom zdieľania. Spôsoby života, ktoré boli predtým považované za neobvyklé alebo odvážne, prežívajú rozmanitý rozvoj a stali sa prirodzenou súčasťou spoločnosti. Silné sebauvedomenie jedinca je hybnou silou, ktorou vznikajú nové sociokultúrne štruktúry, životné štýly a koncepty bývania.

Urbanizácia

Urbanizácia

Prvýkrát v histórii žije viac ľudí v mestách ako na vidieku. Jestvujúce metropoly neustále rastú a nové pribúdajú. Všetko sa koncentruje: vedomosti, kultúra, hospodárstvo, formy bývania aj tvorivosť. Oblasti sústredenia obyvateľstva sa súčasne stávajú taviacim kotlom nových foriem spoločenského života a technologického pokroku.

Starnutie populácie

Starnutie populácie

"Nová" staroba prichádza. Obyvateľstvo celosvetovo starne a popritom zostáva dlhšie zdravé. Dôchodok bude úplne novou fázou aktívneho života. Aj vo vyššom veku sa vyvíjajú nové životné štýly a čas je využívaný na sebarealizáciu. Staroba a starnutie nadobúdajú nový význam. To sú predsa zaujímavé vyhliadky.

Nový štýl práce

Nový štýl práce

Zbohom staré firemné procesy. Umelá inteligencia, založená na nových technológiách, nás v budúcnosti zbaví spústy práce - a dokonca ju zvládne lepšie. Ale čo potom budeme robiť my? Dobrá otázka, pretože sme uprostred zásadnej zmeny pracovného prostredia. Kreatívna ekonomika je na pochode a s ňou aj rozvoj potenciálu každého jednotlivca.

Megatrendy sú s nami už mnoho rokov a majú medzinárodné dopady.

Preto je správne sa s nimi včas vysporiadať. V spoločnosti Hettich tieto megatrendy neustále sledujeme a vyhodnocujeme pomocou rozličných nástrojov a štúdií významných výskumných ústavov. Vyberáme poznatky kľúčové pre nás a pre našich zákazníkov a činorodo o nich diskutujeme.

"Týmto spôsobom môžeme rozvíjať naše perspektívne obchodné stratégie a tiež ich ochotne zdieľať." Ralf Mueterthies, Head of Hettich Market Intelligence