Megatrendler heden hepimizi ilgilendiriyor?

Çünkü Megatrendler dünyayı sürdürülebilir bir şekilde değiştiriyor. En az 25 yıl süren ve makro düzeyde toplumun ve ekonominin küresel gelişmelerini ve mikro düzeyde her bir bireyin yaşam en çeşitli alanlarını etkileyen temel bir sosyal dönüşümden oluşuyorlar. Üç Megatrend, makro düzeyde dönüşümü olağanüstü bir yoğunlukla yönlendiriyor: Küreselleşme, dijitalleşme ve yeni mobilite. Gelecekte yaşam, ikamet ve çalışma şeklimizi büyük ölçüde değiştireceği için Hettich'e göre diğer dört Megatrend son derece ilgi çekicidir: Bireyselleşme, kentleşme, Silver Society ve iş evrimi.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik prensibi küresel toplum, kültür ve siyasetin kurallarını değiştiriyor. Girişimcilik faaliyetlerini ve tüm ekonomik sistemi temelden yeniden düzenliyor.

İklim felaketi gelecekteki bir tehdit değil, günümüzdeki bir sorundur. Sıcak geçen yazlar veya seller, iklim değişikliğinin gerçek bir tehdit olduğunun farkına varmamızı sağladı. Artan ekolojik krizler karşısında dünya toplumu yeniden düşünmeye ve harekete geçmeye zorlanıyor. Çevre bilinci uzun zamandır elit bir yaşam tarzı olgusu olmaktan çıkmış ve dünya çapında sosyal bir ana akım haline gelmiştir. Açık olan bir şey var: İnsanlığın geleceği, ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik için zamanında akıllı konseptler geliştirmeyi ve bunları tutarlı bir şekilde uygulamaya koymayı birlikte başarıp başaramayacağımıza bağlıdır.

Bireyselleştirme

Bireyselleştirme

Nasıl, nerede ve kiminle yaşadığımız bugün tamamen kişisel bir tercih meselesidir. Ego giderek daha önemli hale gelirken, yaşam ve ikamet taleplerini de sürekli olarak değiştiriyor. Toplum daha açık ve yaratıcı hale geliyor, gelenekler önemini yitiriyor. "Sahip olmak yerine kullanmak" ve "atmak yerine sürdürülebilir şekilde kullanmak" yeni slogan haline geliyor. Trend, arzu ve ruh haline bağlı olarak nesneler, yenilikçi paylaşım konseptleri sayesinde geçici olarak kullanılabiliyor. Daha önce alışılmadık veya cesurca olduğu düşünülen yaşam tarzları çeşitli şekillerde sürdürülüyor ve toplumun doğal bir parçası haline geliyor. Bireyin güçlü bir öz benlik imajı, yeni sosyo-kültürel yapıların, yaşam ve ikamet konseptlerinin ortaya çıktığı itici güçtür.

Kentleşme

Kentleşme

Tarihte ilk kez, şehirde yaşayanların sayısı kırsalda yaşayanların sayısından daha fazladır. Megakentler büyümeye devam ediyor, bunlara yenileri ekleniyor. Her şey yoğunlaşıyor: Bilgi, kültür, ekonomi, ikamet şekilleri ve yaratıcılık. Böylece kent merkezleri aynı zamanda yeni toplumsal yaşam biçimlerinin ve teknolojik ilerlemenin kaynaştığı yerler haline gelmektedir.

Silver Society

Silver Society

"Yeni" eskiler geliyor. Küresel anlamda nüfus yaşlanıyor ve aynı zamanda daha uzun süre sağlıklı kalıyor. Emeklilik, aktif olarak şekillendirilen yepyeni bir yaşam evresi haline geliyor. Yaşlılıkta bile yeni yaşam tarzları gelişmeye devam ediyor ve zaman kendini gerçekleştirmek için kullanılıyor. Yaş ve yaşlanma yeni bir anlam kazanıyor. Bunlar ilginç bakış açıları.

New Work

New Work

Elveda başarıyı ön planda tutan toplum. Yeni türde makinelere dayanan yapay zeka, gelecekte bizim için pek çok iş yapacak ve hatta bu işleri bizden daha iyi yapacaktır. Ama o zaman biz ne için çalışıyoruz? Güzel soru, çünkü bu bizi şimdiden iş dünyasındaki köklü değişimin tam ortasına yerleştiriyor. Yaratıcı ekonomi yükselişte ve bununla birlikte her bireyin potansiyelini geliştirmesi gerekiyor.

Megatrendler uluslararası bir etkiye sahiptir ve uzun yıllar boyunca bize eşlik eder

Bu nedenle onlarla erken bir aşamada ilgilenmek iyi olur. Hettich'te Megatrendleri ve tanınmış araştırma enstitülerinin çalışmalarını sürekli çok farklı araçlarla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Kendimiz ve müşterilerimiz için en önemli bulguları filtreleyip proaktif bir şekilde tartışıyoruz.

"Bu şekilde bağımsız, geleceğe dönük iş stratejilerimizi memnuniyetle birlikte geliştirebiliriz." Ralf Mueterthies, Head of Hettich Market Intelligence