Aviz juridic

Drepturi de autor, mărci, produse și logo ale companiei

Hettich își rezervă toate drepturile cu privire la conținutul (cum ar fi text, imagini, diagrame, date, prezentări grafice, liste și altele asemenea) paginilor sale de internet. Protecția existentă cu privire la aceste conținuturi prin drepturile de autor și alte legi de acest tip se aplică în special față de bazele de date și facilități similare. Conținutul este disponibil în mod gratuit numai pentru vizualizarea de pe Internet și nu poate fi copiat, transmis, reutilizat, transferat, stocat, modificat, difuzat sau utilizat în alt mod fără aprobarea noastră scrisă prealabilă.

Paginile noastre de internet pot avea, de asemenea, conținut supus dreptului de autor al părților care furnizează conținutul.
Numele de marcă, logo-urile companiei, descrierile sau imaginile produselor care apar pe paginile noastre de internet sunt protejate în numele Hettich și, prin urmare, nu pot fi utilizate de terți în scopuri proprii sau în alt mod.
Singurele logo-uri Hettich care sunt create pentru a fi utilizate pe pagina dvs. de internet în scopuri publicitare sunt cele afișate în pagina de mai jos:

Logo-Descarcă

Răspundere

Tot conținutul paginilor noastre de internet este verificat cu atenție. Cu toate acestea, nu putem accepta nicio răspundere pentru corectitudinea, caracterul complet, valabilitatea actuală sau potrivirea pentru anumite utilizări. Hettich furnizează orice informații sau conținut fără niciun fel de garanție, fie expresă, fie implicită. Prin prezenta, Hettich exclude orice răspundere pentru daunele apărute direct sau indirect ca urmare a utilizării paginilor noastre de internet, cu excepția cazului în care acestea rezultă în mod intenționat sau din neglijenta gravă a Hettich.

Link-uri (către pagini de internet ale terților)

Pe măsura în care obțineți acces din paginile noastre de Internet prin așa-numitele linkuri către pagini de Internet ale unor terțe părți, vă înștințăm că nu avem nicio influență asupra realizării acestor pagini terțe și, în consecință, nu ne putem asuma nicio răspundere privind legalitatea, corectitudinea conținutului acestora. Link-urile servesc doar pentru a facilita accesul clienților noștri la informațiile furnizate de terți. Amintim în mod expres că nu ne însușim în niciun caz informațiile furnizate de terți pe paginile lor de internet. Prin urmare, vă recomandăm să respectați cu atenție condițiile de utilizare, precum și notele privind protecția datelor și alte aspecte legale referitoare la paginile de internet ale unor terți.

Lege aplicabilă, Jurisdicție

Vizitând paginile noastre de internet, declarați că sunteți de acord cu aplicabilitatea exclusivă a legislației germane și renunțați la Convenția ONU privind vânzarea de bunuri (CISG) în ceea ce privește litigiile de orice fel între dvs. și Hettich. Locul de jurisdicție pentru toate disputele este Bünde, Germania.

Licențe

Pictograme realizate de Freepik, TutsPlus, Icomoon, GraphicsBay, Pavel Kozlov, Anton Saputro, Elegant Themes, Graficheria, Gregor Cresnar de la www.flaticon.com; is licensed by CC BY 3.0