Teisinė informacija

Autorių teisės, prekių ženklai, logotipai, įmonės šūkiai

„Hettich“ pasilieka visas teises į savo interneto svetainių turinį (pvz., tekstus, nuotraukas, grafikus, duomenis, grafinius vaizdus, priskyrimus ir pan.). Apsauga, kurią šiam turiniui garantuoja autorių teisės ir kiti apsaugos įstatymai, ypač taikomi duomenų bankams ir panašioms sistemoms. Turinys skirtas naudoti tik pagal savo paskirtį atvėrus internete, kitais atvejais be išankstinio mūsų sutikimo jo negalima bet kokia forma dauginti, perleisti, keisti, viešinti ar kitaip naudoti. Mūsų interneto svetainėse gali būti ir toks turinys, kuris saugomas autorių teisų tų, kurie šį turinį mums suteikė. Prekių ženklai, logotipai, įmonės užrašai, gaminių pavyzdžiai ir nuotraukos, kurie pateikti mūsų interneto svetainėje, yra „Hettich“ nuosavybė ir juos galima naudoti tik pagal savo paskirtį. Toliau nurodytame puslapyje vaizduojamus „Hettich“ logotipus savo interneto svetainėje galima naudoti tik reklamos tikslais:

Atsisiųsti logotipą

Atsakomybė

Visas turinys mūsų interneto svetainėse yra kruopščiai tikrinamas. Atsakomybės už teisingumą, išsamumą, naujumą ir tinkamumą konkrečiai naudojimo paskirčiai neprisiimame. „Hettich“ neteikia jokios garantijos dėl šios informacijos ar turinio, ar ji būtų pateikta išsamiai, ar nutylėta. Už žalą, atsiradusią dėl tiesioginio ar netiesioginio mūsų interneto svetainių naudojimo, „Hettich“ neprisiima jokios atsakomybės, nebent tai susiję su tyčine veikla arba aplaidumu iš „Hettich“ pusės.

Nuorodos (į trečiųjų šalių interneto puslapius)

Atkreipiame dėmesį, kad jums iš mūsų interneto svetainių per nuorodas patekus į trečiųjų šalių interneto svetaines, mes neturime jokios įtakos šiose svetainėse pateikiamam turiniui, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už jos teisėtumą, teisingumą ir išsamumą. Nuorodos skirtos tik tam, kad mūsų klientams būtų lengviau pasiekti trečiųjų šalių informaciją. Primygtinai atkreipiame dėmesį, kad trečiųjų šalių jų interneto svetainėse pateikiama informacija nėra mūsų nuosavybė. Todėl rekomenduojame susipažinti su šių trečiųjų šalių duomenų apsaugos ir kita teisine informacija bei ja vadovautis.

Taikoma teisė, jurisdikcija

Apsilankydami mūsų interneto svetainėje pareiškiate, kad suprantate, jog bet kokių teisinių ginčų atveju bus taikoma tik Vokietijos teisė, išskyrus JT pardavimo sutarčių teisę (CISG). Visų ginčų atveju jurisdikcija yra Vokietijos.

Licencijos

Piktogramas parengė Freepik, TutsPlus, Icomoon, GraphicsBay, Pavel Kozlov, Anton Saputro, Elegant Themes, Graficheria, Gregor Cresnarwww.flaticon.com; licencijuota pagal CC BY 3.0