Privatumo patvirtinimas

1. Privatumo pareiškimas

Džiaugiamės, kad apsilankėte „Hettich“ interneto svetainėje ir kad domitės mūsų įmone. Jūsų asmens duomenų apsauga mums labai svarbi. Toliau norėtume suteikti jums informaciją, kokie jūsų duomenys jums lankantis svetainėje www. hettich.com renkami ir kokias teises turite pagal duomenų apsaugos įstatymus.

Asmens duomenimis laikomi visi duomenys, pagal kuriuos galima identifikuoti jus asmeniškai, pvz., jūsų pavardė. Jūsų el. pašto adresas arba gyvenamasis adresas.

2. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo ir duomenų apsaugos pareigūnas

Už duomenų, kurie gaunami ir tvarkomi jums naudojantis šia svetaine, atsako:

Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Anton-Hettich-Straße 12 – 16
D - 32778 Kirchlengern
Tel.: + 49 5223 77 - 0
info(at)de.hettich.com

Su mūsų įmonės duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti adresu:

Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Duomenų apsaugos pareigūnas
Anton-Hettich-Straße 12 – 16
D-32278 Kirchlengern
protection(at)de.hettich.com

Svetainėje yra tinklalapių, kuriuos iš dalies prižiūri kitos „Hettich“ įmonių grupės bendrovės (toliau – susijusios bendrovės). Jeigu tinklalapius prižiūri susijusios bendrovės, jos ir atsako už su jų svetainės lankymu susijusių duomenų rinkimą ir tvarkymą. Kiekviename tinklalapyje būsite atskirai apie tai informuotas, kokie duomenys apsilankius atitinkamame tinklalapyje renkami ir tvarkomi ir kokia susijusi bendrovė už tai atsako.

3. Duomenų rinkimas apsilankius mūsų svetainėje

Iš esmės galite mūsų svetainėje lankytis anonimiškai, t. y. nepranešdami mums, kas esate. Kai apsilankote mūsų svetainėje, naršyklė kai kuriuos nuo techninių priežasčių priklausančius duomenis perduoda į mūsų serverį, kad galima būtų jums pateikti jūsų norimą informaciją. Čia kalbama apie tokius duomenis:

 • Jūsų IP adresas
 • Apsilankymo data ir laikas
 • Pageidaujamas turinys (konkretus puslapis)
 • Šalis, kalbos nustatymai
 • Operacinė sistema ir jos prieigos būsena
 • Naršyklė ir naršyklės programinės įrangos versija
 • Svetainė, iš kurios patekote į mūsų svetainę
 • Laikas, kurį praleidote mūsų interneto svetainėje

Nurodytus duomenis tvarkome dėl teisėtų interesų ir statistikos tikslias bei siekdami gerinti svetainės turinį bei funkcionalumą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Duomenys panaikinami, kai tik įvykdžius numatytą paskirtį jie tampa nebereikalingi, bet ne vėliau kaip po trijų mėnesių juos gavus.

4. Slapukų naudojimas

Savo svetainėje naudojame slapukus. Tai yra nedideli tekstiniai failai, kurie jums apsilankius mūsų svetainėje siunčiami iš mūsų serverio į jūsų naršyklę ir įrašomi jūsų kompiuteryje. Naudojant slapukus, jie renka ir tvarko individualiu lygmeniu tam tikrą naudotojo informaciją, pvz., IP adreso vertes, naršyklės ir vietos duomenis, prieigos laikus arba mūsų svetainėje lankytus puslapius.

Mūsų svetainėje naudojami šių rūšių slapukai:

Pereinamieji slapukai:
Pereinamuosiuose slapukuose įrašomi duomenys pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą skirti mūsų teisėtiems interesams užtikrinti, sukurti jums galimybę nekliudomai ir kuo patogiau naudotis mūsų svetaine, apsilankymo joje metu. Pereinamieji slapukai automatiškai panaikinami, kai tik užveriate savo naršyklę.
Ilgalaikiai slapukai
Ilgalaikiuose slapukuose įrašyti duomenys leidžia mums vėl automatiškai atpažinti jūsų kompiuterį, kai kitą kartą apsilankysite mūsų svetainėje ir pasiūlyti jums specialiai pritaikytą informaciją. Ilgalaikiai slapukai automatiškai panaikinami praėjus tam tikram laiko tarpui, kuris gali skirtis pagal slapukų rūšį. Įrašymo trukmė sudaro maks. 12 mėnesių.

Trečiųjų šalių slapukai:
Mes bendradarbiaujame su tinklo analizės paslaugų teikėju, „etracker GmbH“ iš Hamburgo, kuris mums padeda padaryti mūsų svetainę jums įdomesnę. Šiuo tikslu, jums apsilankius mūsų svetainėje, į jūsų kompiuterį įrašomi ir „etracker GmbH“ slapukai (trečiųjų šalių slapukai). Daugiau informacijos apie tinklo analizės paslaugų tiekėją pateikta šio Pareiškimo dėl duomenų apsaugos 5 punkte.
Ilgalaikius slapukus ir trečiųjų šalių slapukus naudojame tik gavę jūsų išankstinį sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Jeigu mūsų svetainėje lankotės pirmą kartą, mūsų svetainėje bus rodoma pastaba, kurioje galėsite suteikti savo sutikimą naudoti ilgalaikius slapukus bei trečiųjų šalių slapukus. Jeigu čia suteikiate savo sutikimą, atitinkamus slapukus įrašome į jūsų kompiuterį ir pastaba dėl slapukų saugojimo trukmės pakartotinai neberodoma. Paskui, arba jums prieš tai aktyviai panaikinus slapuką, kitą kartą jums apsilankius mūsų svetainėje, pastaba rodoma pakartotinai, kad iš naujo gautume jūsų sutikimą.

Mūsų svetaine galite naudotis ir visai be slapukų. Savo naršyklės nustatymuose galite visiškai išjungti slapukų įrašymą, apriboti jį tam tikrose interneto svetainėse arba savo naršyklę konfigūruoti taip, kad jums būtų automatiškai pranešta ir paprašyta atgalinio ryšio, jeigu prireiktų panaudoti slapuką. Kiekvienos naršyklės pagalbos meniu aprašyta, kaip galite pakeisti naršyklės nustatymus. Taip išjungę pereinamuosius slapukus galbūt nebegalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

5. Tinklo analizės paslaugų teikėjas

Mums svarbu, kad mūsų svetainė būtų sukurta taip, kad būtų kuo patrauklesnė mūsų lankytojams. Tam turime vertinti mūsų interneto svetainės naudojimą. Šiuo tikslu pasitelkiamos „etracker GmbH“ iš Hamburgo (Vokietija) paslaugas (www.etracker.com).

Čia naudojami slapukai, pagal kuriuos galime atlikti mūsų svetainės lankomumo statistinę analizę per jūsų apsilankymus bei sudaryti galimybę roduti su naudotojais susijusį turinį bei reklamą. (sąvoka „slapukai“ pateikta pirmesniame punkte. 4). Slapukai iš „etracker GmbH“ neturi jokios informacijos, pagal kurią galima būtų identifikuoti naudotoją.

Su „etracker“ gauti duomenys pagal mūsų sutartį su „etracker“ tvarkomi ir apdorojami išimtinai Vokietijoje, todėl jiems taikomi griežti Vokietijos ir Europos duomenų apsaugos įstatymai ir standartai. „etracker“ šiuo požiūriu buvo patikrinta nepriklausomų tikrintojų, turi sertifikatą ir turi duomenų apsaugos kokybės ženklą. (ePrivacyseal)

Duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte nustatytu teisiniu pagrindu (teisėti interesai). Mūsų teisėti interesai yra mūsų interneto svetainės veikimo optimizavimas. Kadangi mums labai svarbus mūsų lankytojų privatumas, IP adresą „etracker“ anonimizuoja kaip galėdama anksčiau, prisijungimo ir prietaiso atpažinimo informaciją „etracker“ paverčia į vienareikšmį, bet su individualiu naudotoju nesusijusį šifrą. Kitais tikslais „etracker“ duomenų nenaudoja ir negretina jų su kitais duomenimis bei neperduoda trečiosioms šalims.

Galite bet kuriuo metu atsisakyti teikti savo duomenis vienu mygtuko paspaudimu, jeigu tvarkomi asmens duomenys. Jūsų prieštaravimas neturės jums jokių neigiamų pasekmių.
Your session data will be used for web analytics. Click to object.
Daugiau informacijos dėl „etracker“ duomenų apsaugos pateikta www.etracker.com/datenschutz/.

Daugiau informacijos dėl „etracker“ duomenų apsaugos pateikta https://www.etracker.com/datenschutz/.

6. Užmegzti kontaktą

Norint su mumis susisiekti (pvz., per kontaktų formą), renkami asmens duomenys. Kokie duomenys renkami komunikacijos atveju, matyti iš kontaktų formos. Šie duomenys naudojami išimtinai su jumis susisiekti ir tvarkyti jūsų konkrečiam klausimui. Teisinis pagrindas duomenims tvarkyti yra teisėtas mūsų interesas apdoroti jūsų užklausą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Jūsų duomenys baigus nagrinėti jūsų užklausą panaikinami, jeigu pagal įstatymus jiems netaikomi jokie saugojimo terminai.

7. Jūsų duomenų naudojimas tiesioginės reklamos tikslais (naujienlaiškis)

Mūsų svetainėje ir jos tinklalapiuose turite galimybę užsiprenumeruoti įvairius naujienlaiškius. Norėdami išsiųsti jums naujienlaiškį renkame ir naudojame, remdamiesi jūsų prieš tai suteiktu sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) užsisakymo metu pateiktą el. pašto adresą. Tolesnius duomenis nurodote savo noru ir jie naudojami tam, kad galima būtų susisiekti su jumis asmeniškai.

Naujienlaiškio prenumeratai naudojamą taip vadinamą „Double-Opt-in“ procedūrą. Jums užsisakius naujienlaiškį, išsiunčiame jūsų nurodytu el. pašto adresu pranešimą, kuriame prašome patvirtinti savo prenumeratą. Jeigu šio pranešimo nepatvirtinate, jūsų prenumerata automatiškai panaikinama.

Jums užsisakant naujienlaiškį mes įrašome jūsų IP adresą bei jūsų užsisakymo laiką ir datą, kad vėliau galima būtų atsekti galimą piktnaudžiavimą jūsų el. pašto adresu.

Taip pat bet kada galite atšaukti savo sutikimą siųsti jums naujienlaiškius ateičiai. Jūsų atsisakymą galite pateikti per šiuo tikslu kiekviename naujienlaiškyje pateiktą nuorodą arba per 1 punkte nurodytą kontaktinį asmenį.

Mūsų naujienlaiškiuose yra spustelėjimų sekimo skriptas. Šis spustelėjimų sekimo skriptas naudojamas tam, kad galima būtų įrašyti registravimosi failą arba galima būtų atlikti registravimosi failo analizę. Pagal įterptą spustelėjimų sekimo skriptą galime atpažinti, kada buvo atvertas mūsų naujienlaiškis ir ar buvo atvertas, kurias naujienlaiškyje esančias nuorodas atvėrėte. Tokius per spustelėjimų sekimo skriptą naujienlaiškyje gautis asmens duomenis mes įrašome ir įvertiname, siekdami optimizuoti naujienlaiškių siuntimą ir dar geriau pritaikyti būsimų naujienlaiškių turinį jūsų interesams. Jūs visada turite teisę atšaukti savo sutikimą, kurį suteikėte užsisakydami naujienlaiškį.

8. Socialinių tinklų įskiepiai

Šiuo metu nenaudojame jokių socialinių tinklų įskiepių.

9. Išorės paslaugos

Savo svetainėje siūlome išorės paslaugas arba turinį (pvz., žemėlapių paslaugų teikėjus). Jeigu naudojatės tokiomis paslaugomis arba jeigu jums rodomas trečiųjų šalių turinys, dėl techninių sąlygų komunikacijos duomenimis keičiamasi tarp jūsų ir atitinkamo paslaugų teikėjo.<br/> Be to, gali būti, kad atitinkamų paslaugų arba turinio teikėjas tvarko duomenis kitais, savo tikslais. Teikėjų, kuri, kaip žinoma, naudoja duomenis savo tikslams, paslaugas arba turinį kaip galėdami geriausiai konfigūravome taip, kad komunikacija nebūtų įmanoma jokiais kitais tikslais kaip tik turinio vaizdavimui arba paslaugoms arba komunikacija vyksta tik tada, kai aktyviai nusprendžiate pasinaudoti paslauga. Bet, kadangi neturime jokios įtakos trečiųjų šalių surinktiems duomenims ir jų tvarkymui, todėl negalime prisiimti jokių įsipareigojimų dėl jūsų duomenų tvarkymo paskirties ir apimties.<br/> Daugiau informacijos apie jūsų duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslus bei apimtis pateikta kiekvieno atitinkamo mūsų pasitelkto paslaugų teikėjo, privalančio laikytis duomenų apsaugos įstatymų, teisinėje informacijoje dėl duomenų apsaugos.

10. Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines

Šioje interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines (pvz., mūsų platinimo partnerių). Čia kalbama apie išorės interneto svetaines, kurių turiniui mes neturime jokios įtakos. Todėl aiškiai atsisakome bet kokios atsakomybės dėl išorės interneto svetainėse pateikto turinio. Ypač neprisiimame atsakomybės už šių interneto svetainių operatorių duomenų apsaugos priemones.

11. Jūsų asmens duomenų tolesnis perdavimas susijusioms bendrovėms ir trečiosioms šalims

„Hettich“ įmonių grupės viduje prieigą prie jūsų asmens duomenų gauna tik tos bendrovės, kurioms jie reikalingi tam,, kad galėtų vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus arba tos, kurioms turime perduoti asmens duomenis dėl savo teisėtų interesų.

Taip pat ir mūsų pasitelkti paslaugų teikėjai šiais tikslais gali gauti duomenis. Tai IT paslaugų kategorijos bei telekomunikacijos įmonės. Mes kruopščiai renkamės savo paslaugų teikėjus ir reguliariai juos tikriname. Asmens duomenis jie tvarko tik mūsų užsakymu ir griežtai laikydamiesi mūsų nurodymų, pagal atitinkamas sutartis dėl užsakymo vykdymo.

Be to, trečioji šalis turi prieigą prie jūsų asmens duomenų. Mes jų jokiu būdu neparduodame ir netvarkome kokiais nors kitais būdais. Tik pareikalavus atitinkamai institucijai arba jeigu tam įpareigotų įstatymai, duomenys perduodami atsakingai valstybinei institucijai.

12. Susijusio asmens teisės

Pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus jūs turite atsakingo asmens atžvilgiu (žr. pirmesnį 2 punktą) didelės apimties susijusio asmens teises dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo. Kiekvienas susijęs asmuo turi:

 • teisę sužinoti apie duomenis, kurie pas mus saugomi apie jūsų asmenį;
 • teisę ištaisyti, panaikinti arba apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę prieštarauti, kad jie būtų tvarkomi (daugiau informacijos pateikta punkte 14)
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

13. Suteikto sutikimo atšaukimas

Mums suteiktą sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis galite bet kada atšaukti. Tai taikoma ir sutikimo formų atšaukimui, kurios mums buvo pateiktos iki įsigaliojant BDAR, taigi, iki 2018 m. gegužės 25 d. Atkreipiame dėmesį, kad atšaukimo poveikis yra tik ateičiai. Bet koks tvarkymas, vykęs iki atšaukimo, lieka nepakitęs.

14. Informacija apie teisę nesutikti

Visada turite teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, vykdomu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą (duomenų tvarkymas siekiant teisėtų interesų), pateikti prieštaravimą, jeigu tam yra priežastis, kylanti dėl ypatingos situacijos. Tai galioja ir šia nuostata paremtam profiliavimui pagal BDAR 4 straipsnio 4 punktą.<br/> Jums paprieštaravus, jūsų asmens duomenys toliau tvarkomi nebus, nebent galėtume pateikti teisėtas priežastis duomenims tvarkyti, kurie būtų viršesni už jūsų interesus, teises ir laisves, arba duomenų tvarkymo paskirtis būtų teisės reikalavimų įgalinimas, naudojimasis jais arba jų gynimas.

Pavieniais atvejais tvarkome jūsų asmens duomenis tiesioginės reklamos tikslais. Turite teisę bet kada prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui tokios reklamos tikslais; tai taikoma ir profiliavimui, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine reklama.<br/> Jeigu prieštaraujate duomenų tvarkymui tiesioginės reklamos tikslais, jūsų asmens duomenų šiais tikslais nebetvarkysime.

Prieštaravimą galima pateikti laisva forma nurodžius sąvoką „Prieštaravimas“ ir pateikiant jūsų vardą, pavardę, savo adresą ir savo gimimo datą, jį pateikti reikėtų:

Hettich Holding GmbH & Co. oHG<br/> Vahrenkampstraße 12 – 16<br/> D - 32778 Kirchlengern<br/> protection(at)de.hettich.com

<br/> Įsigalioja: 2018 m. Gegužės mėn.