Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Předmět tohoto prohlášení

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti Hettich a za Váš zájem o naši společnost. Ochrana Vašich údajů je pro nás důležitá. Z toho důvodu bychom Vás rádi podrobně informovali o sbíraných údajích v případě návštěvy webových stránek Hettich a jakým způsobem tyto údaje zpracováváme nebo používáme.

2. Sběr a použití Vašich údajů

a) Automaticky generované údaje
Pokud pouze navštívíte naše webové stránky pro získání informací, údaje se automaticky posbírají neosobní formou. To se vztahuje k následujícím údajům:

  • Datum a čas otevření jedné z našich webových stránek
  • Země původu, jazyková nastavení
  • Typ Vašeho prohlížeče a operačního systému
  • Poslední stránka, kterou jste navštívili
  • Stav přístupu (přenesený soubor, nenalezený soubor, atd.)
  • Doba strávená na našich webových stránkách
  • Vaše IP adresa..

Tyto údaje se sesbírají a zpracují pro zlepšení Vašich možností při používání webových stránek, které jste právě otevřeli, pro statistické účely a pro vylepšení obsahu a funkčnosti našich webových stránek. Údaje se zpracují anonymně, tzn. údaje nejsou nikdy spojeny s Vaši osobou.

b) Osobní údaje a obsahOsobní údaje, jakými jsou Vaše jméno, e-mailová adresa nebo poštovní adresa, se posbírají pouze za podmínky, že nám to umožníte, např. v rámci registrace, nabídky výrobků nebo služeb, příp. u požadování obrázků z naší databáze obrázků.

Údaje, které poskytnete, se použijí výhradně za účelem vykonání činností, které jste požadovali, např. pro zpracování příkazu nebo pro poskytnutí obrázků, které jste požadovali z naší databáze obrázků.

Osobní údaje, které nám poskytnete, se mohou sesbírat, zpracovat a použít za jiným účelem pouze po obdržení Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje se použijí za účelem a v rozsahu stanoveném ve Vašem souhlasu. Například Vám zašleme náš newsletter, pouze když nám k tomu dáte Váš souhlas.
Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat s okamžitou platností do budoucna. Zašlete Vaše odvolání souhlasu na adresu uvedenou v článku 10.

3. Přístup třetích stran k Vašim osobním údajům

Osobní údaje se sesbírají, zpracují a použijí buď námi nebo jinými společnostmi, patřícími do skupiny Hettich Group ("přidružené společnosti").

V zájmu zpracování příkazu mohou být Vaše údaje poskytnuty našim poskytovatelům služeb (např. poskytovatelům služeb v oblasti zásilek, logistiky nebo placení). V případě, že uskutečníme doručování nebo placení předem, např. při placení na fakturu, vyhrazujeme si právo na získání informací o důvěryhodnosti od úřadů poskytujících informace o úvěrové schopnosti zákazníka v zájmu zajištění našich legitimních zájmů.

Zabezpečíme, aby nám naše přidružené společnosti a poskytovatelé podpůrných služeb pomohli při dodržování zákonných povinností ohledně ochrany soukromých údajů a povinností vzniklých v důsledku tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

V opačném případě nebude mít žádná třetí strana přístup k vašim osobním údajům. Naše společnost je nebude ani prodávat, ani zužitkovávat jakýmkoliv jiným způsobem. Údaje poskytneme příslušnému vládnímu orgánu výhradně v případě oficiálního vyžádání nebo zákonné povinnosti.

4. Používání cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se zasílají z našeho webového serveru do vašeho prohlížeče při Vaší návštěvě kterékoliv z našich webových stránek a ukládají se ve Vašem prohlížeči na Vašem počítači. Používáme jak „trvalé cookies,“ tak i „dočasné cookies“.

Údaje uložené v trvalých cookies (uložené po dobu maximálně 12 měsíců) mají účel automatického rozpoznání Vašeho počítače, kdykoliv z něj znovu otevřete jednu z našich webových stránek, a účel zobrazení informací vztahujících se speciálně k vašim zájmům.

Údaje, které jsou uloženy v dočasných cookies, mají účel Vám poskytnout neomezené používání našich služeb jako i úpravu našich webových stránek tak, aby byly co nejvhodnější k používání při jejich návštěvě Vámi. Dočasné cookies se vymažou hned po vašem zavření prohlížeče.

V cookies, které používáme, se neukládají žádné osobní údaje. Nepoužíváme ani žádné technologie, které spojují sesbírané informace s Vašimi osobními údaji prostřednictvím cookies.

Nastavení na Vašem prohlížeči Vám umožní určit možnost nastavení a obnovení cookies. Například můžete ve Vašem prohlížeči úplně deaktivovat cookies, které byly uloženy, zakázat je pro určité webové stránky nebo nakonfigurovat Váš prohlížeč, aby Vás automaticky upozornil, jakmile se cookie má nastavovat, a vyžádal si Vaši zpětnou vazbu. Pokud deaktivujete dočasné cookies, nemusíte mít možnost využití veškerých služeb poskytovaných našimi webovými stránkami.

5. Služba webové analýzy

Klademe důraz na optimalizaci našich webových stránek a jejich zatraktivnění pro naše návštěvníky. Z toho důvodu musíme hodnotit naše webové stránky. V tom zájmu využíváme služby eTracker GmbH (www.etracker.com).

Technologie eTracker GmbH sbírají a ukládají údaje pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto údajů se generují uživatelské profily pod přezdívkami. Za tímto účelem je možné využít cookies (pro informace ve vztahu k pojmu „cookie“ si přečtěte článek 4). Bez explicitního souhlasu příslušné osoby se nevyužijí údaje sesbírané technologiemi eTracker technologies pro identifikaci konkrétních uživatelů našich webových stránek a nespojí se s přezdívkou, nesoucí osobní údaje.

Kdykoliv můžete zabránit sběru a ukládání údajů prostřednictvím eTracker GmbH s okamžitou platností do budoucna. Za tímto účelem klikněte na následující tlačítko:

6. Plug-iny na sociálních sítích

V současnosti nevyužíváme žádné plug-iny sociálních sítí.

7. Bezpečnost údajů

Zavedli jsme technická a organizační opatření pro zabezpečení Vámi poskytnutých údajů před náhodným nebo úmyslným zneužitím, ztrátou, zničením nebo přístupem třetím osobám bez povolení. V případě sběru a zpracování osobních údajů se informace přenesou v zašifrované formě, aby se předešlo zneužití údajů třetími stranami.
Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým pokrokem.

8. Vymazání

Jakmile zanikne účel, pro který byly Vaše osobní údaje sesbírány, vymažeme je, vyjma případů, kdy je taková povinnost stanovena zákonem, jako retenční doby stanovené německým obchodním nebo daňovým zákonem.
V případě poskytnutí souhlasu vymažeme Vaše údaje po jeho stažení nebo když účel, pro který byl poskytnutý souhlas, přestal existovat (článek 2 b).

9. Hyperlinky

Naše webové stránky mohou obsahovat hyperlinky, tzn. elektronické křížové odkazy, které umožňují otevřít webové stránky ostatních společností. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje k těmto propojeným webovým stránkám. Takové propojené webové stránky mají povinnosti ochrany osobních údajů pouze dle článků o ochraně údajů uvedených na nich.

10. Právo na informace a opravu

V případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti se sběrem, zpracováním nebo používáním Vašich osobních údajů nebo v případě zájmu o opravu, blokaci nebo vymazání vašich údajů kontaktujte:

E-mailová adresa: protection(at)de.hettich.com
nebo
Poštovní adresa:
Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Attn.: Data Protection Officer
Vahrenkampstrasse 12 – 16
D-32278 Kirchlengern

Dne: Duben 2016