Naudojimo sąlygos:
1. Atsakomybė

„Hettich Holding GmbH & Co. oHG“ (toliau „Hettich“ ) suteikia teisę nemokamai naudotis „Hettich Planavimas“.

„Hettich Planavimas“ turinys ir paslaugos parengti itin kruopščiai ir nuolat atnaujinami atsižvelgiant į nuolatinį „Hettich“ gaminių tobulinimą. Nepaisant to, „Hettich“ negali prisiimti atsakomybės už programoje „Hettich Planavimas“ pateikiamos informacijos, ypač brėžinių, siūlomų sprendinių, dalių sąrašų ir duomenų apie gaminius, teisingumą, išsamumą ir aktualumą. „Hettich Plan“ pateikiama informacija turi būti laikoma neįpareigojančia.

Už žalą, kilusią dėl „Hettich Planavimas“ suteiktos informacijos naudojimą ir (arba) naudojant klaidingą arba nepilną informaciją, „Hettich“ atsako tik tokiu atveju, jei žala kilo dėl itin aplaidžių arba tyčinių „Hettich“, įmonės patikėtinių arba oficialių atstovų veiksmų. Tai netaikoma reikalavimams, kilusiems remiantis Įstatymu dėl gaminių garantijos.

Už sukonfigūruoto baldo ir jo komponentų pritaikomumo ir tinkamumo numatytam tikslui patikrą atsako tik „Hettich Planavimas“ naudotojas. Už standartus atitinkantį baldo suprojektavimą, ypač saugos reikalavimų laikymąsi, yra atsakingas tik naudotojas.

2. Autorinės ir kitokios apsaugos teisės

„Hettich Planavimas“ esančios programos, duomenys ir nuotraukos teisiškai priklauso „Hettich“ arba yra trečiųjų asmenų nuosavybė ir yra saugomos, ypač autorių teisėmis. Programos, duomenys ir nuotraukos skirtos nemokamai naudoti tik pagal paskirtį „Hettich Planavimas“ rėmuose. Jų negalima bet kokia forma dauginti, perleisti, keisti, viešinti ar kitaip naudoti negavus raštiško „Hettich“ sutikimo. Ypač draudžiama be „Hettich“ sutikimo įtraukti „Hettich Planavimas“ turinį – visą ar jo dalį – į kitas interneto svetaines.