Kullanım koşulları:
1. Sorumluluk

Hettich Holding GmbH & Co. oHG (aşağıda „Hettich“ olarak anılacaktır) „Hettich Plan“ programını ücretsiz olarak kullanıma sunar.

„Hettich Plan“ programının içerik ve hizmetleri itinalı şekilde hazırlanmış olup Hettich ürünlerinin sürekli geliştirilmesi açısından daima güncellenmektedir. Buna rağmen „Hettich Plan“ programı tarafından sunulan örnek çizimler, önerilen çözümler, parça listeleri ve ürün verileri gibi bilgilerin doğruluğu, eksik olup olmaması ve güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilemez ve sorumluluk üstlenilmez. „Hettich Plan“ programı tarafından sunulan bilgiler, bağlayıcı olmayan bilgiler olarak dikkate alınmalıdır.

„Hettich Plan“ programı tarafından sunulan bilgiler veya hatalı ve eksik olan bilgilerin kullanılması sonucunda oluşan hasarlardan Hettich firması ancak, söz konusu hasarlar, Hettich firması veya ifa yardımcısı veya vekilinin tedbirsiz veya kasten davranış sergilemesi sonucunda oluşması halinde sorumluluk üstlenir. Ürün sorumluluk kanunu hakları saklı kalır.

Konstrüksiyonu oluşturulan mobilya ve bileşkenlerinin öngörülen kullanım amacı için uygunluğu ve işlevini yerine getirip getirmediğinin incelenmesi sadece „Hettich Plan“ programını kullananın sorumluluğu altındadır. Mobilyanın standartlara uygun olarak tasarlanması, özellikle güvenlik kriterlerinin yerine getirilmiş olması sadece kullanıcının sorumluluğu altındadır.

2. Telif ve diğer patent hakları

„Hettich Plan“ programı içinde bulunan programlar, veriler ve görseller Hettich veya üçüncü şahıslar namına telif hakkı ile korunmuştur. Programlar, veriler ve görseller sadece „Hettich Plan“ programı ile gerçekleşecek, kullanım amacına uygun kullanımlar içindir. Bunun dışında bu bilgi ve verilerin, Hettich firmasının yazılı onayı olmaksızın herhangi bir şekilde çoğaltılması, aktarılması, değiştirilmesi, kamuya açık şekilde kullanıma sunulması veya başka bir şekilde kullanılması yasaktır. Özellikle „Hettich Plan“ programı içeriklerinin tamamı veya bir kısmının Hettich firmasının onayı olmaksızın internet sayfalarına entegre edilmesi de yasaktır.