Termeni de utilizare
1. Răspundere

Hettich Holding GmbH & Co. oHG (denumit mai jos „Hettich”) oferă „Hettich Plan” pentru utilizare gratuită.

Conținutul și serviciile „Hettich Plan” au fost pregătite cu cea mai mare atenție și sunt actualizate în mod constant pentru a reflecta cele mai recente modificări ale produselor Hettich. Cu toate acestea, Hettich nu poate garanta că informațiile furnizate de „Hettich Plan”, cum ar fi desenele, soluțiile sugerate, listele de piese și detaliile produsului în special, sunt corecte, complete și actualizate. Informațiile furnizate de „Hettich Plan” trebuie considerate ca fiind fără caracter obligatoriu.

Hettich va fi răspunzător numai pentru daunele cauzate prin utilizarea informațiilor furnizate de „Hettich Plan” sau prin utilizarea informațiilor incorecte sau incomplete dacă aceste daune pot fi atribuite unor acțiuni grave sau neglijente intenționate din partea Hettich, a agenților săi sau a reprezentanților legali. Aceasta nu va afecta pretențiile în temeiul Legii germane privind răspunderea pentru produse (Produkthaftungsgesetz).

Utilizatorului „Hettich Plan” îi revine în întregime sarcina de a verifica dacă mobilierul configurat și componentele sale sunt corespunzătoare și adecvate scopului dorit. Utilizatorul este singurul responsabil pentru faptul că mobilierul este proiectat în conformitate cu standardele, în special pentru îndeplinirea cerințelor de siguranță.

2. Drepturi de autor și alte drepturi de proprietate

Programele, datele și imaginile încărcate în ”Hettich Plan” sunt protejate de lege, în special de legea drepturilor de autor, în beneficiul Hettich sau al terților. Programele, datele și imaginile sunt disponibile gratuit numai petru cu utilizarea „Hettich Plan” în mod adecvat și sigur. Cu toate acestea, în toate celelalte privințe, acestea nu trebuie în niciun fel să fie copiate, transmise, schimbate, puse la dispoziția publicului sau utilizate în orice alt mod fără acordul scris al Hettich. În special, nu va fi permisă încorporarea conținutului „Hettich Plan”, în totalitate sau parțial, în alte pagini web fără consimțământul Hettich.