Leidinių duomenys

Šias svetaines skelbia


Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Anton-Hettich-Straße 12-16
32278 Kirchlengern

Tel.:  +49 5223 / 77-0
Fax:  +49 5223 / 77-1414
E-Mail: info@hettich.com
Internetinis puslapis: www.hettich.com

Registracijos vieta
Apylinkės teismas Bad Oeynhausen HR A 4728

PVM mokėtojo numeris  
DE 124328133

Įgaliotoji atstovė
Hettich Holding Verwaltungs GmbH, Sitz Kirchlengern, registravęs teismas Bad Oeynhausen HR B 7552,  generaliniai direktoriai: Sascha Groß, Jana Schönfeld

Teikiant nuorodas (kairėje) į kitų patronuojamųjų įmonių arba trečiųjų šalių interneto svetaines „Hettich Holding GmbH & Co. oHG“ neprisiima jokios atsakomybės už nuorodose pateiktų svetainių turinį. Spustelėję nuorodą, paliekate „Hettich Holding GmbH & Co. oHG“ informacijos pasiūlą. Dėl trečiųjų šalių informacijos gali galioti kitokios nuostatos.

 

Naudojimo sąlygos ir kita teisinė informacija, taikoma „Hettich“ įmonių grupei

Autorių teisės, prekių ženklai, logotipai, įmonės šūkiai

„Hettich“ pasilieka visas teises į savo interneto svetainių turinį (pvz., tekstus, nuotraukas, grafikus, duomenis, grafinius vaizdus, priskyrimus ir pan.). Apsauga, kurią šiam turiniui garantuoja autorių teisės ir kiti apsaugos įstatymai, ypač taikomi duomenų bankams ir panašioms sistemoms. Turinys skirtas naudoti tik pagal savo paskirtį atvėrus internete, kitais atvejais be išankstinio mūsų sutikimo jo negalima bet kokia forma dauginti, perleisti, keisti, viešinti ar kitaip naudoti.

Mūsų interneto svetainėse gali būti ir toks turinys, kuris saugomas autorių teisų tų, kurie šį turinį mums suteikė. Prekių ženklai, logotipai, įmonės užrašai, gaminių pavyzdžiai ir nuotraukos, kurie pateikti mūsų interneto svetainėje, yra „Hettich“ nuosavybė ir juos galima naudoti tik pagal savo paskirtį. Toliau nurodytame puslapyje vaizduojamus „Hettich“ logotipus savo interneto svetainėje galima naudoti tik reklamos tikslais:

Atsisiųsti logotipą

Atsakomybė

Visas turinys mūsų interneto svetainėse yra kruopščiai tikrinamas. Atsakomybės už teisingumą, išsamumą, naujumą ir tinkamumą konkrečiai naudojimo paskirčiai neprisiimame. „Hettich“ neteikia jokios garantijos dėl šios informacijos ar turinio, ar ji būtų pateikta išsamiai, ar nutylėta. Už žalą, atsiradusią dėl tiesioginio ar netiesioginio mūsų interneto svetainių naudojimo, „Hettich“ neprisiima jokios atsakomybės, nebent tai susiję su tyčine veikla arba aplaidumu iš „Hettich“ pusės.

Nuorodos (į trečiųjų šalių interneto puslapius)

Atkreipiame dėmesį, kad jums iš mūsų interneto svetainių per nuorodas patekus į trečiųjų šalių interneto svetaines, mes neturime jokios įtakos šiose svetainėse pateikiamam turiniui, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už jos teisėtumą, teisingumą ir išsamumą. Nuorodos skirtos tik tam, kad mūsų klientams būtų lengviau pasiekti trečiųjų šalių informaciją. Primygtinai atkreipiame dėmesį, kad trečiųjų šalių jų interneto svetainėse pateikiama informacija nėra mūsų nuosavybė. Todėl rekomenduojame susipažinti su šių trečiųjų šalių duomenų apsaugos ir kita teisine informacija bei ja vadovautis.

Taikoma teisė, jurisdikcija

Apsilankydami mūsų interneto svetainėje pareiškiate, kad suprantate, jog bet kokių teisinių ginčų atveju bus taikoma tik Vokietijos teisė, išskyrus JT pardavimo sutarčių teisę (CISG). Visų ginčų atveju jurisdikcija yra Vokietijos.

Licencijos

Piktogramas parengė Freepik, TutsPlus, Icomoon, GraphicsBay, Pavel Kozlov, Anton Saputro, Elegant Themes, Graficheria, Gregor Cresnarwww.flaticon.com; licencijuota pagal CC BY 3.0