Знание, събрано на едно място: медиатеката на Hettich

Нуждаете се от определени продуктови данни, монтажни упътвания или нещо подобно? В нашата медиатека ще намерите най-новите версии на всички публикации на Hettich: всички каталози на Hettich, подредени по продуктови групи; освен това - филми, анимации, монтажни упътвания, документация, сертификати и други. Всички файлове могат да се разгледат онлайн и/или да се изтеглят.

Results

Могат да бъдат изтеглени само PDF файлове и изображения. Без разлистващи се каталози или видеоклипове. Условия за ползване: Hettich запазва всички права върху съдържанието (като напр. текстове, изображения, графики, файлове, графични оформления, подреждания и др.) на своите интернет страници (вкл. база данни за изображения). Защитата, предвидена за това съдържание от законите за авторското право и други защитни закони, се прилага по-специално към базите данни и подобни съоръжения. Всяка форма на предаване, прехвърляне или промяна на съдържанието не е разрешена без предварителното писмено съгласие на Hettich.

  • Каталог (0)
  • Протокол за изпитване (0)
  • Видео (0)
  • Изображение (0)